Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Termowizja a fotowoltaika?

Termowizja a fotowoltaika?

Badania termowizyjne odgrywają ważną rolę w monitorowaniu i diagnostyce farm fotowoltaicznych.

Zerknijmy w telegraficznym skrócie na kilka ważnych zalet termowizji dla elektrowni fotowoltaicznych.

Wykrywanie usterek i uszkodzeń

Badania termowizyjne pozwalają na wykrywanie usterek i uszkodzeń w panelach słonecznych. Dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej, która rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez obiekty, można zidentyfikować obszary o podwyższonej temperaturze, co wskazuje na potencjalne problemy. Uszkodzone ogniwa słoneczne lub wadliwe połączenia między nimi mogą prowadzić do wzrostu temperatury. Badania termowizyjne umożliwiają szybkie wykrycie takich usterek, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Monitorowanie wydajności paneli słonecznych

Badania termowizyjne pozwalają na monitorowanie wydajności paneli słonecznych poprzez ocenę rozkładu temperatury na ich powierzchni. Nierównomierne rozkłady temperatury mogą wskazywać na problemy z panelem, takie jak uszkodzone ogniwo lub złącze. Analiza termowizyjna pozwala na identyfikację paneli, które nie pracują optymalnie. To natomiast umożliwia podjęcie działań naprawczych lub wymianę uszkodzonych paneli w celu zachowania wydajności farmy fotowoltaicznej.

Optymalizacja układu montażowego. Termowizja a fotowoltaika?

Badania termowizyjne mogą pomóc w optymalizacji układu montażowego paneli słonecznych na farmie fotowoltaicznej. Analiza termograficzna pozwala na identyfikację obszarów, w których dochodzi do nadmiernego nagrzewania się paneli ze względu na niewłaściwą wentylację, zbyt bliskie umieszczenie paneli lub inne czynniki. Na podstawie tych informacji można dostosować układ montażowy w celu poprawy wentylacji i zmniejszenia temperatury pracy paneli. To natomiast przekłada się na ich wydajność i trwałość.

Diagnoza przyczyn spadku wydajności

Badania termowizyjne są przydatne do diagnozowania przyczyn spadku wydajności farmy fotowoltaicznej. Analiza termograficzna pozwala na identyfikację potencjalnych przyczyn, takich jak uszkodzenia paneli słonecznych, zanieczyszczenia, cienie od otaczających obiektów lub problemów z układem elektrycznym. Dzięki temu można skupić się na konkretnej przyczynie spadku wydajności i podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Badania termowizyjne są ważnym narzędziem diagnostycznym i monitorującym, które pozwala na szybkie wykrywanie usterek, optymalizację pracy farmy fotowoltaicznej i utrzymanie wysokiej wydajności modułów fotowoltaicznych.

Dlatego regularne przeprowadzanie badań termowizyjnych może przyczynić się do zwiększenia efektywności i rentowności instalacji fotowoltaicznej.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895