Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Termowizja instalacji fotowoltaicznych

Termowizja instalacji fotowoltaicznych – jak wygląda i dlaczego jest ważne?

Termowizja jest to technika obrazowania, która wykorzystuje różnice temperatury do tworzenia obrazów. W przypadku instalacji fotowoltaicznych termowizja może być wykorzystywana do wykrywania problemów, które mogą wpływać na wydajność i niezawodność instalacji.

Jak wygląda termowizja instalacji fotowoltaicznych?

Badanie termowizyjne instalacji fotowoltaicznej polega na tym, że specjalista z kamerą termowizyjną przemierza instalację i rejestruje obrazy temperatury powierzchni paneli fotowoltaicznych. Obrazy te są następnie analizowane w celu wykrycia obszarów, które różnią się temperaturą od otoczenia. W kolejnym etapie tworzony jest raport zawierający informacje o stanie instalacji fotowoltaicznej.

Po co przeprowadza się badanie termowizyjne instalacji fotowoltaicznej?

Badanie termowizyjne instalacji fotowoltaicznej przeprowadza się w celu:

Termowizja instalacji fotowoltaicznych
 • Wykrycia uszkodzeń mechanicznych, takich jak pęknięcia, odpryski lub zarysowania.
 • Wykrycia zabrudzeń lub zanieczyszczeń, które mogą blokować dostęp światła do paneli fotowoltaicznych.
 • Wykrycia problemów z montażem, takich jak nierównomierne naciągnięcie kabli lub źle zamontowane łączniki.
 • Wykrycia problemów z wydajnością, takich jak zwarcia w ogniwach fotowoltaicznych.

Co można wykryć przy użyciu termowizji?

Termowizja może wykryć wiele różnych problemów z instalacją fotowoltaiczną. Do najczęstszych problemów, które można wykryć przy użyciu termowizji należą:

 • Uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia, odpryski lub zarysowania. Uszkodzenia mechaniczne mogą zmniejszyć wydajność paneli fotowoltaicznych lub nawet doprowadzić do ich całkowitego uszkodzenia.
 • Zabrudzenia lub zanieczyszczenia, które mogą blokować dostęp światła do paneli fotowoltaicznych. Zabrudzenia i zanieczyszczenia mogą zmniejszyć wydajność paneli fotowoltaicznych o 10-20%.
 • Problemy z montażem, czyli nierównomierne naciągnięcie kabli lub źle zamontowane łączniki. Problemy z montażem mogą powodować straty energii i mogą prowadzić do uszkodzenia instalacji.
 • Problemy z wydajnością, takie jak zwarcia w ogniwach fotowoltaicznych. Zwarcia w ogniwach fotowoltaicznych mogą zmniejszyć wydajność instalacji o 50% lub więcej.

Skąd nazwa termowizja?

Nazwa termowizja pochodzi od greckich słów „thermos” (ciepło) i „vision” (widzenie). Termowizja pozwala „widzieć” ciepło, a dokładniej różnice temperatur.

Kiedy wykonuje się termowizję?

Termowizja można wykonać w dowolnym momencie, ale jest szczególnie zalecana w następujących przypadkach:

 • Po montażu instalacji fotowoltaicznej, aby sprawdzić jakość wykonania montażu i wykryć ewentualne uszkodzenia.
 • Po uszkodzeniu instalacji fotowoltaicznej, aby określić przyczynę uszkodzenia i zakres prac naprawczych.
 • W przypadku spadku wydajności instalacji fotowoltaicznej, aby wykryć przyczynę spadku wydajności.

W każdym przypadku termowizję wykonuje się przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura w zakresie 5-30 st. C, odpowiednie warunki wietrzne oraz brak intensywnych opadów czy zamglenia.

Termowizja instalacji fotowoltaicznych – PODSUMOWANIE

Badanie termowizyjne instalacji fotowoltaicznej jest to skuteczny sposób na wykrycie problemów, które mogą wpływać na wydajność i niezawodność instalacji. Badanie termowizyjne należy przeprowadzać regularnie, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji fotowoltaicznej.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895