Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Trendy rozwoju systemów fotowoltaicznych

Trendy rozwoju systemów fotowoltaicznych w Polsce

Widzimy niezwykle dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej w Polsce w ostatnich latach.

Jest to jednak oparte na bazie niewydolnych sieci energetycznych. Problematyczne są również rezerwacje mocy dla morskich farm wiatrowych, które będą instalowane w 2026 roku. Skutkuje to serią odmów wydania warunków przyłączenia do sieci energetycznej dla systemów opartych na produkcji zielonej energii w Polsce. Takie odmowy stają się niestety powszechne.

Powołując się na wyniki badań Fundacji ClientEarth dla Ziemi, która opublikowała raport pt. „Sieci – wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej”. Wynika z niego, że w ostatnich 7 latach zakłady energetyczne wystosowały 6 tys. odmów przyłączenia źródeł OZE. Były to odmowy o łącznej mocy około 30 GW tj. co stanowiło 70% wszystkich wniosków. Z drugiej strony mamy widmo dość surowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Strategia ta stawia cele redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990. Z trzeciej strony jesteśmy MY, inwestorzy. Dla których dodatkowy wolumen dodatkowej energii wiąże się z większym zyskiem z inwestycji w instalację fotowoltaiczną.

Kluczowym elementem w przy inwestycji w farmy fotowoltaiczne staje się więc możliwość uzyskania technicznych warunków przyłączenia.

Drugim istotnym czynnikiem jest wielkość powierzchni jaką do dyspozycji ma inwestor, a w konsekwencji dobór konstrukcji montażowej. W konstrukcji farm fotowoltaicznych, kluczowym aspektem jest aby z jednej strony optymalnie wykorzystać teren, ale także uzyskać jak najlepsze parametry z produkcji energii. Współczesne konstrukcje wolnostojące dla wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych są tworzone i montowane w oparciu o technologie wbijania słupów w grunt. Mamy również do czynienia z kotwieniem do płyty lub fundamentów betonowych, wkręcaniem lub zalewaniem betonem.

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że do tej pory pod budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp inwestor musiał zabezpieczyć teren o powierzchni około 2 ha. Dzisiaj tendencja jest spadkowa. Dla farmy o mocy 1 MWp wystarczy powierzchnia 1 ha, a w niektórych przypadkach nawet mniejsza. Wynika to z rozwoju nowych generacji ogniw fotowoltaicznych co doprowadziło do zwiększenia mocy wyjściowej i zwiększenia wydajności. Ponadto moc wyjściowa poszczególnych paneli wzrosła w ostatnich latach, a niektórzy producenci oferują obecnie panele o mocy ponad 500 Wp. Tak szybki rozwój technologii doprowadził do zwiększenia mocy wyjściowej i bardziej wydajnych paneli przy niższych kosztach wytworzenia.

Trendy rozwojowe dla farm fotowoltaicznych i systemów montażowych, wskazują że największą popularnością cieszy się prosta konstrukcja wbijana. Jest on ustawiona w kierunku południowym. Nie powinniśmy jednak zapominać o zaletach ustawianie paneli w orientacji wschód-zachód. Zgodnie z najnowszym raportem Fraunhofer ISE, obserwujemy coraz większy wzrost ilościowy farm fotowoltaicznych w orientacji na wschód-zachód. Ich ilość urosła z 1% w 2000 roku do 5% w 2019 roku. W tym samym czasie na popularności straciły systemy montowane w stronę południa z 61 proc. w roku 2000 do 42 proc. w roku 2019.

Reasumując. Trendy w rozwoju systemów fotowoltaicznych w Polsce w ostatnich latach zmieniają się bardzo dynamicznie.

Głównym czynnikiem, który wpływa na taki stan rzeczy to z blisko 70% udział odmów wydania warunków przyłączeniowych przez zakłady energetyczne dla nowych instalacji OZE. Drugim aspektem jest coraz mniejsza dostępna powierzchnia pod inwestycje tego typu. Dlatego inwestorzy, projektanci i producenci komponentów dostrzegli te zagrożenia. Coraz częściej projektują farmy fotowoltaiczne na panelach fotowoltaicznych o mocach powyżej 500 Wp. skierowanych na wschód-zachód, często z mniejszym niż 20 stopni kątem pochylenia .

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895