Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Ważny komunikat URE

Ważny komunikat URE – dotyczy korekty wniosków o wydanie świadectw pochodzenia. Komunikat ma związek w odnotowanymi w grudniu ujemnymi cenami energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w październiku 2023 roku.

Świadectwo pochodzenia, czyli dokument, który potwierdza, że energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii – tak zwanych OZE. Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w postaci elektronicznej.

Dzięki otrzymanemu świadectwu pochodzenia nabywamy praw majątkowych, które możemy zbyć na Towarowej Giełdzie Energii.

Ważny komunikat – ujemne ceny energii

Jak możemy przeczytać na stronie URE (Urzędu Regulacji Energetyki):

„Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii świadectwo pochodzenia nie przysługuje energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji giełdowych ceny energii z rynku dnia następnego były niższe niż 0 złotych za megawatogodzinę, przez co najmniej sześć kolejnych godzin.”

25 grudnia 2023 roku ceny na Towarowej Giełdzie Energii przez ponad 6 kolejnych godzin osiągnęły ujemne ceny. Ceny energii rynku dnia poprzedniego od północy do godziny 10 rano osiągnęły ujemne wartości. Wahały się one w zakresie -5,87 zł/MWh do -47,76 zł/MWh. Dlatego, zgodnie z wyżej przywołaną ustawą, wytwórcy energii powinni skorygować wnioski o wydanie świadectw pochodzenia. Wnioski składamy do prezesa URE za pośrednictwem operatora elektroenergetycznego.

Co jeśli nie wyślemy korekty wniosku o wydanie świadectw pochodzenia?

Jeśli wytwórca energii nie prześle do prezesa URE korekty wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia wówczas prezes URE prześle wezwanie do nadesłania odpowiedniego wniosku. Skutkiem będzie znaczące wydłużenie czasu otrzymania świadectw pochodzenia. Zatem lepiej wysłać korektę od razu niż czekać na wezwanie prezesa URE.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

+48 797 897 895