Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Wolne moce przyłączeniowe

Wolne moce przyłączeniowe – czyli potencjał do wykorzystania!

Wolne moce przyłączeniowe w Polsce – czyli dostępna moc elektryczna, którą można przyłączyć do sieci elektroenergetycznej. Są one określane przez operatorów systemów przesyłowych (PSE) i dystrybucyjnych (OSD).

Wolne moce przyłączeniowe są dostępne dla różnych odbiorców energii elektrycznej, w tym dla gospodarstw domowych, firm, instytucji i wytwórców energii odnawialnej (OZE).
Podstawą prawną regulującą kwestię wolnych mocy przyłączeniowych w Polsce jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, operator systemu dystrybucyjnego (OSD) jest obowiązany do zapewnienia, na zasadach określonych w ustawie, dostępu do sieci dystrybucyjnej w celu przyłączenia do niej urządzeń wytwórczych, urządzeń magazynujących energię elektryczną, urządzeń zużywających energię elektryczną lub instalacji odnawialnych źródeł energii.

W celu zapewnienia dostępu do sieci dystrybucyjnej, operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany do sporządzania i utrzymywania wykazu wolnych mocy przyłączeniowych. Dlatego wykaz ten zawiera informacje o wolnych mocach przyłączeniowych w poszczególnych punktach przyłączenia na terenie działania operatora systemu dystrybucyjnego. Operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany do aktualizacji wykazu wolnych mocy przyłączeniowych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w stanie wolnych mocy przyłączeniowych.

Każdy z operatorów ma obowiązek raz na kwartał informowania o ilości dostępnych, wolnych mocy przyłączeniowych.

Wolne moce przyłączeniowe u operatorów

Wolne moce przyłączeniowe PGE
Źródło: Przyłączenia – Informacje o dostępnych mocach przyłączeniowych (pgedystrybucja.pl)

PGE podaje, że na 2024 zaplanowano ponad 350 MW wolnych mocy przyłączeniowych.

Następnie Tauron o ponad 380 MW wolnych mocy przyłączeniowych na 2024 rok.

Źródło: TAURON-grupy-wezlow-koherentnych-I-kwartal-2024.pdf

Enea z kolei informuje o ponad 2,2 GW wolnych mocy przyłączeniowych! Energa natomiast opublikowała w ogłoszeniu, że na 2024 rok nie przewiduje żadnych wolnych mocy przyłączeniowych.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895