Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Z czego składa się falownik fotowoltaiczny?

Z czego składa się falownik fotowoltaiczny?

Falownik fotowoltaiczny, znany również jako inwerter, składa się z kilku głównych elementów, które współpracują ze sobą. Przekształca on energię słoneczną zgromadzoną przez panele fotowoltaiczne na energię elektryczną o prądzie przemiennym (AC).

Oto podstawowe składniki falownika fotowoltaicznego:

Przetwornik (Converter)

Jest on odpowiedzialny za przekształcanie energii elektrycznej ze źródła prądu stałego (DC), czyli paneli fotowoltaicznych, na prąd przemienny (AC). Przetwornik ma za zadanie konwersję i regulację napięcia oraz częstotliwości prądu, aby dostosować go do standardów sieci elektroenergetycznej.

Układ sterujący (Control System)

Układ sterujący pełni rolę nadzorowania i kontrolowania pracy falownika. Monitoruje on parametry elektryczne, takie jak napięcie i prąd wejściowy z paneli fotowoltaicznych oraz napięcie i prąd wyjściowy do sieci. Działa na podstawie algorytmów regulacji, które dostosowują pracę falownika do zmieniających się warunków i optymalizują wydajność systemu fotowoltaicznego.

Transformator (Transformer)

Niektóre falowniki wyposaża się w transformator, który przekształca napięcie prądu przemiennego na poziom wymagany przez sieć elektroenergetyczną. Transformator może również służyć do izolacji galwanicznej pomiędzy falownikiem a siecią, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę przed zakłóceniami.

Moduł komunikacyjny (Communication Module)

Moduł komunikacyjny umożliwia łączność między falownikiem a systemem zarządzania farmą fotowoltaiczną. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie pracy falownika, odczytywanie danych dotyczących wydajności, diagnostyka awarii i zdalne sterowanie.

Zabezpieczenia i systemy ochronne (Protection Systems)

Falownik fotowoltaiczny posiada wbudowane różne zabezpieczenia i systemy ochronne. To one zapewniają bezpieczeństwo pracy urządzenia oraz ochronę przed przepięciami, przeciążeniami, zwarciem, przegrzewaniem i innymi potencjalnymi zagrożeniami. Te zabezpieczenia i systemy ochronne chronią zarówno falownik, jak i cały system fotowoltaiczny.

Wyjścia prądowe (AC Outputs)

Wyjścia prądowe falownika fotowoltaicznego są punktem, w którym generowana energia elektryczna o prądzie przemiennym jest dostarczana do sieci elektroenergetycznej lub bezpośrednio do odbiorników elektrycznych. Mogą to być różne typy odbiorników, takie jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, budynki publiczne czy infrastruktura przemysłowa.

Wyjścia prądowe falownika są zazwyczaj podłączane do rozdzielni elektrycznej, która dystrybuuje energię do różnych obwodów i odbiorników. Zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi połączeń z siecią elektroenergetyczną, energia produkowana przez farmę fotowoltaiczną może być zużywana na miejscu lub sprzedawana do sieci jako tzw. „energia zielona”.

Falowniki fotowoltaiczne są projektowane tak, aby zapewnić jak najwyższą efektywność przekształcania energii słonecznej na energię elektryczną.

Minimalizując jednocześnie straty energetyczne i utraty mocy. Przy odpowiednio dobranych falownikach i optymalnym zarządzaniu systemem fotowoltaicznym możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności i wykorzystania energii słonecznej.

Warto również wspomnieć, że niektóre falowniki mogą mieć dodatkowe funkcje, takie jak monitorowanie wydajności systemu, rejestracja danych, zdalne sterowanie czy integracja z systemami zarządzania energią. Te funkcje mają na celu usprawnienie i optymalizację pracy farmy fotowoltaicznej. Pozwalają na monitorowanie i kontrolę parametrów pracy, diagnostykę awarii oraz optymalizację produkcji energii elektrycznej.

W rezultacie, falowniki fotowoltaiczne są nieodłącznym elementem farm fotowoltaicznych, pełniącym kluczową rolę w przekształcaniu energii słonecznej na energię elektryczną i zapewniającym bezpieczne i niezawodne działanie systemu. Ich rozwój technologiczny i różnorodne funkcje przyczyniają się do coraz większej wydajności i efektywności farm fotowoltaicznych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895