Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Czym jest SPÓŁKA OBROTU ENERGIĄ?

Czym jest SPÓŁKA OBROTU ENERGIĄ?

Od stycznia tego roku weszliśmy w proces starania się o koncesję na obrót energią. A dokładniej jedna ze spółek celowych Lighthief właśnie tym będzie się zajmowała. Przyjrzyjmy się zatem czym są ogólnie spółki obrotu energią i jaką funkcję pełnią one na polskim rynku.

Spółka obrotu energią jest podmiotem, który zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej na rynku polskim. W Polsce istnieje wiele spółek obrotu energią, które pełnią kluczową rolę w dostarczaniu energii elektrycznej do konsumentów, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i domowym. Zagłębmy się trochę czym jest spółka obrotu energią i jak działa na polskim rynku.

Spółka obrotu energią jest jednym z podmiotów działających w sektorze energetycznym. Firmy te nabywają energię elektryczną od producentów lub na rynku hurtowym, a następnie sprzedają ją odbiorcom końcowym. Ich głównym celem jest dostarczenie energii elektrycznej do konsumentów, zapewniając im stabilne i niezawodne źródło zasilania.

Spółki obrotu energią działają na zasadzie umów sprzedaży energii elektrycznej, które zawierają z klientami. Podstawowymi klientami spółek obrotu są odbiorcy końcowi, czyli gospodarstwa domowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże zakłady przemysłowe. Spółki obrotu mogą także zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi, operatorami sieci przesyłowych oraz innymi podmiotami działającymi w sektorze energetycznym.

Proces działania spółki obrotu energią jest skomplikowany i obejmuje wiele kluczowych czynności. Poniżej przedstawiamy podstawowe etapy funkcjonowania spółki obrotu energią:

Zakup energii elektrycznej

Spółka obrotu energią nabywa energię elektryczną od różnych źródeł, takich jak elektrownie konwencjonalne, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne czy elektrownie wodne. Zakup może odbywać się na rynku hurtowym energii elektrycznej, gdzie spółka negocjuje umowy z producentami lub uczestniczy w aukcjach energii. Zakup może również odbywać się na podstawie długoterminowych umów z producentami energii.

Sprzedaż energii elektrycznej

Po zakupie energii elektrycznej, spółka obrotu jest odpowiedzialna za sprzedaż tej energii swoim klientom. W zależności od rodzaju klienta i umów sprzedaży, spółka ustala ceny energii elektrycznej, uwzględniając koszty zakupu, koszty dystrybucji i marże związane z działalnością. Ceny mogą być ustalane na podstawie umów długoterminowych lub na podstawie rynkowych indeksów cen energii.

Zarządzanie portfelem klientów

Spółka obrotu energią zarządza portfelem klientów, co obejmuje obsługę bieżących umów sprzedaży, rozliczanie zużycia energii, wystawianie faktur oraz obsługę klientów w zakresie pytań, reklamacji i innych kwestii związanych z dostawą energii elektrycznej. Spółka dba o utrzymanie satysfakcji klientów poprzez profesjonalną obsługę i elastyczność w dostosowywaniu umów do indywidualnych potrzeb klienta.

Monitorowanie rynku i prognozowanie popytu

Spółka obrotu energią śledzi zmiany na rynku energetycznym, analizuje trendy cenowe i prognozuje popyt na energię elektryczną. Dzięki temu może dostosować swoje działania, w tym zakupy energii i ustalanie cen, w zależności od zmieniających się warunków rynkowych. Monitorowanie rynku jest istotne dla skutecznego funkcjonowania spółki obrotu energią i podejmowania strategii biznesowych.

Utrzymanie umów i zgodność z przepisami

Spółka obrotu energią musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi rynku energii elektrycznej. Przepisy te obejmują między innymi kwestie związane z jakością dostaw energii, transparentnością cen, ochroną konsumentów i środowiska. Spółka jest odpowiedzialna za utrzymanie prawidłowych umów i spełnianie wymogów prawnych w zakresie prowadzenia działalności obrotu energią.

Zarządzanie ryzykiem

Spółka obrotu energią musi również zarządzać różnymi rodzajami ryzyka związanego z działalnością. Ryzyko to może wynikać z fluktuacji cen energii elektrycznej na rynku, zmian w regulacjach prawnych, ryzyka kredytowego klientów oraz innych czynników zewnętrznych. Spółka podejmuje środki ostrożności i stosuje strategie zarządzania ryzykiem w celu minimalizacji negatywnych skutków tych czynników.

W Polsce istnieje wiele spółek obrotu energią, które konkurują na rynku dostaw energii elektrycznej.

W 2021 r. status aktywnych członków Rynku Dnia Bieżącego RDB TGE S.A. posiadało 30 podmiotów, Rynku Dnia Następnego RDN TGE S.A. ‒ 45 podmiotów, Rynku Terminowego Produktów (RTPE) Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF) TGE S.A. ‒ 41 podmiotów.

Wprowadzenie liberalizacji rynku energetycznego w Polsce umożliwiło większą konkurencję i wybór dla konsumentów. Przyczyniło się to również do wzrostu liczby spółek obrotu energią i różnorodności ofert. Klienci mogą teraz wybierać spośród różnych dostawców energii elektrycznej. Robią to oczywiście porównując głównie ceny i warunki umów, co wpływa na rozwój rynku i poprawę jakości usług.

Spółki obrotu energią w Polsce działają w ramach złożonego systemu rynkowego, który obejmuje różne podmioty i regulacje. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). To on odpowiada za zarządzanie siecią dystrybucyjną i zapewnienie płynności dostaw energii. Spółki obrotu energią współpracują z OSD, aby zapewnić skuteczną dystrybucję energii do odbiorców końcowych.

W Polsce funkcjonują również giełdy energii, takie jak Towarowa Giełda Energii (TGE). Na niej właśnie spółki obrotu energią mogą kupować i sprzedawać energię elektryczną. TGE jest platformą, na której odbywają się aukcje energii, umożliwiając spółkom obrotu handel energią z innymi uczestnikami rynku. To umożliwia spółkom obrotu elastyczne zarządzanie swoimi portfelami energii i dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

Jednym z wyzwań, z jakimi spotykają się spółki obrotu energią w Polsce, jest rosnący nacisk na rozwój energetyki odnawialnej.

Polityka państwa i cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych skłaniają do zwiększenia udziału energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak farmy wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne. Spółki obrotu energią muszą dostosować swoje strategie i portfele, aby uwzględnić ten trend. Rynek naturalnie zmierza w kierunku oferowania klientom coraz większej ilość energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Ważnym aspektem działalności spółek obrotu energią w Polsce jest również dbałość o jakość dostaw energii elektrycznej. Spółki muszą zapewnić stabilność i niezawodność dostaw, minimalizując ryzyko awarii i przestojów. Monitorowanie sieci dystrybucyjnej, reagowanie na sytuacje awaryjne i regularne przeglądy techniczne są nieodłącznymi elementami zarządzania dostawą energii elektrycznej.

W ostatnich latach technologie cyfrowe i sztuczna inteligencja zyskują na znaczeniu w sektorze energetycznym. Spółki obrotu energią w Polsce wykorzystują narzędzia informatyczne i analizę danych. Nie da się tego uniknąć chcąc lepiej zarządzać swoimi portfelami energii, prognozować popyt, optymalizować procesy i zwiększać efektywność operacyjną.

Na czym spółki obrotu energią zarabiają?

Spółka obrotu energią zarabia na handlu energią elektryczną. Jej działalność polega na kupowaniu i sprzedawaniu energii na rynku energii elektrycznej. Spółka może nabywać energię od producentów, takich jak elektrownie konwencjonalne lub farmy energii odnawialnej. Następnie sprzedawać ją może odbiorcom energii, takim jak przedsiębiorstwa, instytucje czy gospodarstwa domowe.

Zarobek spółki obrotu energią wynika z różnicy pomiędzy ceną, po której spółka kupuje energię od producentów, a ceną, po której sprzedaje ją odbiorcom. Spółka może zawierać umowy długoterminowe lub krótkoterminowe, a także uczestniczyć w aukcjach energii elektrycznej. W wyniku efektywnego zarządzania portfelem energii i analizy rynkowej, spółka obrotu energią może osiągać zyski na różnicy pomiędzy cenami zakupu i sprzedaży energii.

Jednak warto zauważyć, że zyski spółki obrotu energią mogą być pod wpływem wielu czynników. Ceny energii na rynku mogą się zmieniać w zależności od podaży i popytu, warunków atmosferycznych, sezonowości, polityki energetycznej, a także innych czynników rynkowych. W związku z tym, spółka obrotu energią musi stale monitorować rynek i podejmować trafne decyzje handlowe, aby maksymalizować swoje zyski.

Dodatkowo, spółka obrotu energią może oferować również inne usługi związane z zarządzaniem energią, takie jak doradztwo energetyczne, analiza zużycia energii, optymalizacja kosztów energetycznych dla klientów biznesowych, czy też udział w programach rządowych dotyczących efektywności energetycznej.

Warto zaznaczyć, że spółki obrotu energią są jednym z wielu uczestników rynku energii elektrycznej, który jest regulowany przez organy regulacyjne i wymaga spełnienia określonych standardów i procedur.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895