Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

AI a budowa farmy fotowoltaicznej

AI a budowa farmy fotowoltaicznej

Sztuczna inteligencja (AI) zaczęła być stosowana w przemyśle farm fotowoltaicznych na większą skalę około dekady temu, chociaż wstępne eksperymenty i implementacje mogły mieć miejsce jeszcze wcześniej.

Pierwsze zastosowania AI w tym sektorze skupiały się głównie na optymalizacji wydajności instalacji PV, zarządzaniu danymi i prognozowaniu produkcji energii.

Monitorowanie i Diagnostyka:

Jednym z pierwszych i najbardziej kluczowych zastosowań AI było monitorowanie wydajności i diagnostyka paneli fotowoltaicznych. Systemy AI zaczęto wykorzystywać do analizy danych z czujników w czasie rzeczywistym, aby identyfikować nieprawidłowości, takie jak uszkodzenia paneli czy optymalizować ich położenie względem słońca, co z kolei pozwalało na szybkie reagowanie i minimalizowanie przestojów w produkcji energii.

Prognozowanie Produkcji Energii:

AI znalazła również zastosowanie w prognozowaniu produkcji energii słonecznej. Dzięki zaawansowanym algorytmom i uczeniu maszynowemu, systemy mogły przewidywać wydajność farm fotowoltaicznych na podstawie różnych czynników, takich jak warunki pogodowe, intensywność światła słonecznego czy temperatura, co pozwalało na lepsze planowanie i zarządzanie siecią energetyczną.

Optymalizacja Umiejscowienia:

Kolejnym ważnym obszarem, gdzie AI zaczęła być wykorzystywana, było optymalizowanie umiejscowienia paneli fotowoltaicznych. Systemy AI analizowały teren, na którym miała powstać farma, biorąc pod uwagę nasłonecznienie, cienie rzucane przez otaczające obiekty czy ukształtowanie terenu, aby maksymalizować efektywność energetyczną instalacji.

Automatyzacja i Zarządzanie:

AI wprowadziła także nowe możliwości w zakresie automatyzacji i zarządzania farmami fotowoltaicznymi, umożliwiając zdalne sterowanie instalacjami, automatyczne dostosowywanie kąta nachylenia paneli do aktualnego położenia słońca czy zarządzanie przepływem energii między farmą a siecią.

Pierwsze zastosowania AI w przemyśle farm fotowoltaicznych znacząco przyczyniły się do zwiększenia ich efektywności i obniżenia kosztów operacyjnych. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii AI i jej coraz szerszemu zastosowaniu, przyszłość tego sektora wydaje się być jeszcze bardziej obiecująca, z potencjałem do dalszej automatyzacji, optymalizacji i innowacji.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895