Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Audyty i sprawdzenie farm fotowoltaicznych

Audyty i sprawdzenie farm fotowoltaicznych. – Techniczny Due Diligence / audyt.

Często zdarza się, że Inwestor podejmując decyzje inwestycyjne związane z budową farmy w oparciu o błędne założenia. Nie ma pełnego spektrum informacji do podjęcia decyzji „wchodzę w to”. Mowa tutaj o Technicznym Due Diligence (TDD). W nim właśnie zaprezentowane są pełne dane techniczne danej inwestycji, ryzyka i zagrożenia oraz rekomendacje wyboru komponentów.

Techniczne Due Diligence (TDD) w farmach fotowoltaicznych to złożony proces, który ma na celu ocenę techniczną i operacyjną projektu. TDD w farmach fotowoltaicznych obejmuje m.in.:

Analizę projektu – sprawdzenie dokumentacji technicznej, plany budowlane i schematy elektryczne, aby upewnić się, że projekt jest technicznie wykonalny i że spełnia wymagania bezpieczeństwa i wymagania regulacyjne. Obejmuje to również ocenę jakości sprzętu i komponentów, w tym paneli fotowoltaicznych, inverterów, linii zasilania i innych elementów systemu.

Techniczne Due Diligence w farmach fotowoltaicznych jest kluczowe dla oceny ryzyka i potencjału rentowności projektu. Właściwie przeprowadzone ”DD” zapewnienia, że będzie projekt solarny będzie funkcjonować w sposób niezawodny i bezpieczny przez wiele lat.

Ocenę sprzętu – analiza jakości i wydajności paneli słonecznych, inverterów i innych komponentów systemu, a także ich zgodność z wymaganiami technicznymi i bezpieczeństwa. Ocena sprzętu w ramach technicznego Due Diligence w farmach fotowoltaicznych jest niezbędna. Musimy się upewnić się, że wszystkie komponenty są odpowiedniej jakości i będą funkcjonować prawidłowo przez cały okres jej użytkowania. Właściwie przeprowadzona ocena sprzętu może pomóc uniknąć problemów i kosztownych napraw w przyszłości. Chcemy być pewni przecież, że farm fotowoltaiczna będzie produkować energię elektryczną w sposób wydajny i efektywny.

Ocenę lokalizacji – analiza warunków lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz założeń budowy określonych w projekcie budowlanym i wykonawczym, a także w planie zagospodarowania terenu. Sprawdzenie lokalizacji pod kątem potencjalnych zacienień dziś i w przyszłości, technicznego rozmieszczenia konstrukcji wsporczych i spełnienia warunków narzuconych w dokumentacji projektowej w m.in. decyzji środowiskowej czy warunkach zabudowy.

Właściwe przeprowadzenie oceny lokalizacji jest niezwykle istotne dla sukcesu projektu. Taka analiza wpływa na wydajność i rentowność inwestycji w dłuższej perspektywie.

Audyty i sprawdzenie farm fotowoltaicznych

Trzeba pamiętać o analizie ryzyka i potencjalnych zagrożeń. Ocena szeroko pojętego ryzyka związanego z budową i eksploatacją farmy, takich jak ryzyko klimatyczne, techniczne i regulacyjne. Analiza ryzyka jest ważnym elementem Technicznego Due Diligence (TDD) w projektach związanych z farmami fotowoltaicznymi. Pozwala ona na identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń. Może to być niewłaściwe zaprojektowanie farma fotowoltaiczna (błędy projektowo-techniczne) lub niekorzystne warunki meteorologiczne. Może to być ryzyko związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu, jak i związane z zmianami w regulacjach prawnych.

Wnikliwa analiza jest kluczowa dla ustalenia planu działania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Profesjonalny raport z badania Technicznego Due Diligence (TDD), zawiera kompleksową analizę. Dostarcza swoistą diagnozę, rekomendację oraz plan działań dla realizacji projektu. Jego wysoka jakość jest efektem wieloletniego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy zespołu ekspertów.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

1 komentarz do “Audyty i sprawdzenie farm fotowoltaicznych”

  1. Czytam już kolejny Wasz artykuł. Jak sprawdzić projekt farmy fotowoltaicznej? Nawet nie wiedziałem że to duediligence. Tylko ktoś absolutnie niepoważny kupuje coś bez sprawdzenia… Nawet kupując koszulę sprawdzam i przymierzam – już nie mówiąc o opinii mojej żony 😀

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

+48 797 897 895