Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Co trzeba wiedzieć o instalacji fotowoltaicznej?

Co trzeba wiedzieć o instalacji fotowoltaicznej?

Co musisz wiedzieć kiedy monter instalacji fotowoltaicznej nie odbiera telefonu, a instalacja jest jeszcze na gwarancji.

Ponieważ zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii stale rośnie, coraz więcej osób zwraca się w stronę energii słonecznej jako sposobu zasilania swoich domów i firm. Jednak przy wysokich kosztach instalacji paneli fotowoltaicznych ważne jest, aby zapewnić ochronę swojej inwestycji. Oprócz serwisu instalacji fotowoltaicznej, który jest oczywiście ważny i kluczowy Twoje panele podlegają również zasadom prawa polskiego. A co za tym idzie zamontowane na Twoich gruncie czy dachu moduły fotowoltaiczne i inne komponenty objęte są szeregiem gwarancji.

1. Gwarancja producenta

Pierwszym rodzajem gwarancji to gwarancja producenta. Jest to gwarancja udzielana przez firmę produkującą panele fotowoltaiczne i zwykle obowiązuje przez okres od 10 do 25 lat. Gwarancja producenta zwykle obejmuje wady materiałowe lub wykonawcze paneli fotowoltaicznych w czasie ich produkcji, nie montażu czy transporcie. W przypadku stwierdzenia usterki powstałej w trakcie produkcji urządzenia producent bezpłatnie naprawi lub wymieni panele.

2. Gwarancja wydajności

Innym rodzajem gwarancji, z którym możesz się spotkać, jest gwarancja wydajności. Producent zazwyczaj określa w niej z jaką sprawnością powinna pracować instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) w danym czasie. Ten rodzaj gwarancji jest zwykle udzielany na okres 25 do 30 lat. Gwarancja wydajności zazwyczaj obejmuje moc wyjściową paneli słonecznych i gwarantuje, że panele wyprodukują określoną ilość energii w ustalonym okresie. Jeśli panele nie spełniają tej wartości wyjściowej, firma, która je zainstalowała, zwykle bezpłatnie je naprawi lub wymieni. Oczywiście pod warunkiem, że jeszcze istnieje.

3. Gwarancja na falownik

Falownik jest niezbędnym elementem każdego systemu paneli słonecznych. Odpowiada za przekształcanie prądu stałego wytwarzanego przez panele na prąd zmienny używany w domu lub firmie. W związku z tym ważne jest, aby falownik posiadał gwarancję. Gwarancja na falownik zwykle obejmuje wady materiałowe lub wykonawcze falownika i zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę, jeśli wystąpi usterka.

4. Gwarancja instalacji

Wreszcie, ważne jest, aby upewnić się, że firma instalująca panele słoneczne zapewnia gwarancję instalacji. Gwarancja zazwyczaj obejmuje wszelkie uszkodzenia dachu lub mienia podczas procesu instalacji. Zapewnia także naprawę lub odszkodowanie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód. Oczywistym jest posiadanie przez instalatora polisy OC, co warto zawsze sprawdzić.

Podsumowując, inwestycja w panele fotowoltaiczne może być świetnym sposobem na obniżenie kosztów energii i ochronę środowiska.

Jednak ważne jest, aby upewnić się, że Twoja inwestycja jest chroniona, rozumiejąc różne rodzaje gwarancji dostępnych dla paneli słonecznych. Nie zapominaj o gwarancji instalatora. Aby spać spokojnie sprawdź czy instalator posiada polisę OC, wymagane kompetencje i czy oferuje okresowe przeglądy instalacji dla zapewnienia wydajnej pracy instalacji fotowoltaicznej.

Jeśli zainstalowałeś fotowoltaikę w swoim domu lub na firmie, może to być frustrujące, gdy nie możesz skontaktować się z instalatorem.

Ale nie martw się, dostępne są inne opcje. Jedną z takich możliwości jest skorzystanie z usług firmy zajmującej się serwisem instalacji fotowoltaicznej. Firmy te specjalizują się w konserwacji i naprawie paneli słonecznych i mogą pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów i załatwieniu spraw gwarancyjnych, a Ty szybko i skutecznie uzyskasz potrzebną pomoc. Jedną z korzyści płynących ze współpracy z firmą świadczącą usługi w zakresie serwisu i mycia paneli fotowoltaicznych jest to, że ma ona wiedzę i doświadczenie potrzebne do szybkiego zdiagnozowania i naprawy wszelkich napotkanych problemów. Mają także dostęp do specjalistycznych narzędzi i sprzętu, których większość właścicieli domów nie ma.

Kiedy masz pełną świadomość, że Twoje panele słoneczne są objęte gwarancją producenta, gwarancją wydajności, gwarancją falownika i gwarancją instalacji i pracują z pełną wydajnością, możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twoja inwestycja jest chroniona i że Twoje panele słoneczne będą nadal dostarczać czyste, odnawialne energię na długie lata.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895