Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Czym są panele perowskitowe?

Czym są panele perowskitowe?

Perowskityczne panele fotowoltaiczne stanowią innowacyjną technologię, która zyskuje coraz większe uznanie w branży fotowoltaicznej. Ich wynalazcą jest grupa badawcza związana z Laboratorium Materiałów Fotowoltaicznych na Uniwersytecie Oksfordzkim, na czele której stoi profesor Henry J. Snaith.

Badania nad perowskitycznymi komórkami słonecznymi rozpoczęły się w 2009 roku, a ich odkrycie wywołało prawdziwą rewolucję w dziedzinie energii słonecznej.

Ten typ panelii fotowoltaiczne opiera się na perowskitycznych ogniwach słonecznych, które składają się z unikalnej mieszaniny organiczno-nieorganicznych materiałów. Ich nazwa pochodzi od perowskitów, struktur krystalicznych, które były wykorzystywane we wczesnych badaniach.

Perowskityczne ogniwa słoneczne mają zdolność do efektywnej konwersji energii słonecznej na energię elektryczną, dzięki ich wyjątkowym właściwościom, takim jak wysoka absorpcja światła i długa droga życia nośników ładunku.

Typowa perowskitowa komórka słoneczna składa się z trzech głównych warstw.

Pierwsza z nich to warstwa absorpcyjna, zawierająca perowskityczny materiał. To właśnie w tej warstwie światło słoneczne jest absorbowane, generując nośniki ładunku – elektrony i dziurki. Następnie, warstwa elektronowa i warstwa dziurkowa oddzielają te nośniki, co prowadzi do generacji prądu elektrycznego. Czym są panele perowskitowe?

Przyszłość perowskitów w branży fotowoltaicznej jest niezwykle obiecująca. Perowskityczne panele fotowoltaiczne posiadają kilka zalet w porównaniu do tradycyjnych paneli krzemowych. Przede wszystkim, są łatwe do produkcji i można je drukować na elastycznych podłożach. To natomiast otwiera możliwość ich zastosowania w różnych aplikacjach. Ponadto, koszty produkcji perowskitów stale się obniżają, co sprawia, że stają się one coraz bardziej konkurencyjne.

Jednakże, istnieje jeszcze kilka wyzwań, które należy wcześniej rozwiązać, na drodze wielkoskalowego wdrożenia tej technologii. Jednym z głównych wyzwań jest poprawa stabilności i trwałości perowskitów wobec czynników atmosferycznych, takich jak wilgoć i temperatura. Obecnie, perowskityczne komórki słoneczne mają tendencję do degradacji w warunkach zewnętrznych, co wpływa na ich wydajność i długoterminową stabilność. W związku z tym, prowadzi się intensywne badania nad opracowaniem nowych materiałów i technik, które zapewnią poprawę trwałości i dłuższą żywotność perowskitów.

Mimo tych wyzwań, perowskitowe panele fotowoltaiczne mają ogromny potencjał i perspektywy rozwoju w przyszłości. Dzięki swojej wysokiej efektywności konwersji światła słonecznego na energię elektryczną oraz łatwości w produkcji, mogą one przyczynić się do dalszego rozwoju energetyki słonecznej. Wraz z postępem technologicznym, można oczekiwać, że perowskityczne panele fotowoltaiczne staną się konkurencyjnymi alternatywami dla tradycyjnych paneli krzemowych, przyczyniając się do wzrostu udziału energii odnawialnej w globalnym miksu energetycznym.

Polska odegrała pewną rolę w historii perowskitów i badaniach nad perowskitycznymi panelami fotowoltaicznymi. Istnieje kilka polskich instytucji naukowych i badawczych, które przyczyniły się do rozwoju tej technologii.

Jedną z ważniejszych postaci jest polski naukowiec, profesor Michael Grätzel, który odegrał znaczącą rolę w badaniach nad perowskitycznymi komórkami słonecznymi. Profesor Grätzel to jeden z pionierów w dziedzinie perowskitów i wynalazca tzw. komórki słonecznej Grätzela, która opiera się na perowskitycznym materiale. Jego prace i badania przyczyniły się do znacznego rozwoju tej technologii i stworzenia podstaw dla perowskitowych paneli fotowoltaicznych.

W Polsce istnieją również instytuty badawcze, takie jak Instytut Fizyki PAN, które prowadzą badania nad perowskitami i ich zastosowaniem w fotowoltaice. Polscy naukowcy i badacze przyczyniają się do rozwijania wiedzy na temat perowskitów, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz poszukiwania nowych materiałów i technologii, które poprawią wydajność i trwałość modułów perowskitowych.

Polskie uniwersytety i centra badawcze również angażują się w projekty dotyczące perowskitów i energii słonecznej. Nieustannie prowadząc badania pod kątem zastosowań perowskitów w różnych dziedzinach, takich jak fotowoltaika, elektrokataliza czy baterie słoneczne.

Olga Malinkiewicz to równie znany polski naukowiec w świecie perowskitów. Odegrała znaczącą rolę w rozwoju perowskitów i przyczyniła się do rewolucji w dziedzinie paneli fotowoltaicznych. Jej prace badawcze wpłynęły na rozwój technologii produkcji perowskitowych komórek słonecznych.

Malinkiewicz znana jest głównie ze swojego przełomowego osiągnięcia – opracowania nowej metody produkcji perowskitowych paneli fotowoltaicznych, wykorzystującej tzw. metodę druku rolkowego. Ta innowacyjna technika polega na nanoszeniu cienkich warstw perowskitów na elastycznym podłożu. Dzieje się to przy użyciu druku wałkowego, co umożliwia skalowalną i wydajną produkcję paneli. Czym są panele perowskitowe?

Jej prace badawcze zapoczątkowały rewolucję w dziedzinie perowskitów, ponieważ tradycyjne metody produkcji były kosztowne i wymagały skomplikowanych procesów. Metoda druku rolkowego opracowana przez Malinkiewicz otworzyła drogę do tańszej, bardziej dostępnej i masowej produkcji perowskitowych paneli fotowoltaicznych.

Dzięki swojemu wkładowi w rozwój tej technologii, Olga Malinkiewicz zdobyła szereg nagród i wyróżnień. Jej osiągnięcia są szeroko doceniane w społeczności naukowej. Natomiast prace stanowią inspirację dla innych naukowców i badaczy. Sama metoda druku rolkowego stała się obiektem zainteresowania i dalszych badań na całym świecie.

Dzięki innowacjom i wkładowi Olgi Malinkiewicz, perowskityczne panele fotowoltaiczne zyskały nową perspektywę rozwoju. Jej osiągnięcia mają potencjał do znaczącego wpływu na rozwój energii słonecznej i poprawy dostępności odnawialnych źródeł energii.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895