Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Linia bezpośrednia – czym jest i dla kogo?

Linia bezpośrednia, czyli linia która bezpośrednio łączy wytwórcę i odbiorcę energii elektrycznej.

Dla kogo przeznaczone jest takie rozwiązanie? Czy jest to znaczący krok w stronę transformacji energetycznej w Polsce?

W czerwcu tego roku, czyli 2023 została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Natomiast przepisy z nią związane weszły w życie 7 września 2023 roku. Przepisy w niej zawarte zakładają łatwiejszą budowę i wykorzystanie linii bezpośrednich.

Linia bezpośrednia – co zmieniła ustawa?

Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy będą chcieli wybudować linię bezpośrednią nie muszą już występować do Prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki) o zgodę na jej realizację. Przedsiębiorcy będą musieli zrobić. to dokonać zgłoszenia, które zostanie umieszczone jako wpis do rejestru URE. Oczywiście do zgłoszenia trzeba będzie dołączyć stosowne załączniki. Załączniki, których znajdą się informacje na temat podstawowych parametrów linii, a także ekspertyza o wpływie linii na sieć elektroenergetyczną. Konieczność dostarczenia ekspertyzy wynika bezpośrednio ze względów bezpieczeństwa w jej funkcjonowaniu. Z zastrzeżeniem łączenia jednostek o mocy wytwórczej mniejszej niż 2MW.

Jak możemy przeczytać na stronie www.gov.pl:

„Nowy element ustawy regulującej budowę i użytkowanie linii bezpośrednich to możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (po spełnieniu przesłanek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci). W tym przypadku producent energii powinien podlegać ogólnym zasadom w zakresie wydania nowych lub zmiany istniejących warunków przyłączenia do sieci.
Wprowadzone przepisy zawierają również ramowe rozwiązania kwestii związanych z opłatami za linie bezpośrednie w przypadkach, w których podmioty je posiadające będą wykorzystywać energię sieciową dla celów bilansowania własnych potrzeb.”

Mondelez Polska Production Sp. z o.o. – z pierwszą linią bezpośrednią

Mondelez Polska Production Sp. z o.o. jako pierwsza firma w Polsce skorzysta na znowelizowanym prawie energetycznym.

Linia bezpośrednia

Póki co jest jedyną firmą, która figuruje w wykazie linii bezpośrednich (stan na 19.12.2023) umieszczonym na stronie URE. Lokalizacja linii bezpośredniej to Skarbimierz w województwie o zadeklarowanej długości 35 metrów.

Linia będzie bezpośrednio łączyła wytwórcę energii elektrycznej z odbiorcą z pominięciem publicznej sieci dystrybucyjnej. Mondelez wyprodukuje energię będzie z Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 999 kWp. W efekcie wpłynie na obniżenie kosztów energii elektrycznej i przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895