Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Jak wygląda Nasz model inwestowania w farmy fotowoltaiczne i czemu to się opłaca?        

Model inwestowania w farmy fotowoltaiczne? Zostańcie z Nami i dowiedzcie się więcej!

Jeśli szukacie długoterminowej i bezpiecznej inwestycji zapraszamy do współpracy z Nami, więcej znajdziecie na:

www.inwestycjeoze.pl

Model inwestowania w farmy fotowoltaiczne czyli jak na Naszych oczach rynek energetyczny ciągle się zmienia…

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (OZE) to stale rozwijającą się gałąź Naszej gospodarki. Jej rozwój wynika z pozytywnego nastawienia społeczeństwa, wzrastającej świadomości ekologicznej, a także poczucia obowiązku ochrony środowiska naturalnego. Stanowi również wyraz realizacji międzynarodowych zobowiązań wynikających z ustaleń polityki europejskiej. Polska przyjęła je w momencie wstąpienia do Unii Europejskiej (UE). Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jest podstawą wdrażania idei zrównoważonego rozwoju jako jednego z celów polityki gospodarczej, energetycznej i środowiskowej UE.

Zastosowanie energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w połączeniu z energetyką konwencjonalną powoduje zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wynika to z konieczności zabezpieczenia produkowanej energii elektrycznej w przypadku braku paliwa stałego lub awarii elektrowni konwencjonalnej. W świetle obecnej sytuacji geopolitycznej i stopniowym uwalnianiu się od paliw kopalnych pochodzących z Rosji temat produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest jeszcze bardziej popularny. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną. Możliwości produkcyjne elektrowni wykorzystujących OZE pozwalają na produkcją energii elektrycznej przez całą dobę (elektrownie wodne, wiatrowe, wykorzystujące biomasę czy biogaz) lub tylko w ciągu dnia (elektrownie słoneczne).

Czy budowanie farm fotowoltaicznych w Polsce się opłaca?

Polska jako jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej wprowadzała systemy pozwalające na stabilny zwrot zainwestowanych środków w odnawialne źródła energii, w tym farmy fotowoltaiczne. Jednym z tych systemów jest system aukcyjny dla farm fotowoltaicznych. Instrument ten zaistniał po nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 22 czerwca 2016 roku. Połączył system przetargów z systemem zielonych certyfikatów. Pozwolił on inwestorom konkurować ze sobą na rynku energii. Wygranie aukcji gwarantowało odsprzedaż energii przez 15 lat po stałej aukcyjnej cenie.

Jednak trend ten w ostatnich latach uległ zmianie. Zauważalny jest coroczny, systematyczny spadek cen dla Małych Instalacji PV. Dla przykładu w 2016 r. cena maksymalna (w zł/MWh) zgłoszona w aukcji wyniosła 408,8 zł, w 2017 r. 398,87 zł, zaś w 2018 r. 364,99 zł. Oznacza to spadek ceny maksymalnej o 81 zł/MWh na przestrzeni 3 lat. Obecnie trend ten został zachowany co powoduje że ceny aukcji są niejednokrotnie niższe niż ceny energii na rynku co powoduje zmianę sposobu inwestowania w projekty farm fotowoltaicznych.

Obecna sytuacja geopolityczna i gospodarcza spowodowała znaczący wzrost cen prądu na rynku energii i trend ten jest zachowany.

Ceny prądu szybują coraz wyżej!

Powodów wzrostu cen energii jest kilka, od wzrostu cen paliw kopalnianych, wzrostu zapotrzebowania na energię gospodarek po lockdownie spowodowanym pandemią po działania Rosji na Ukrainie i próby uzależnienia się od dostaw surowców energetycznych z tego kraju. Dodatkowo w przypadku Polski istotna jest jeszcze kwestia wzrostu cen emisji CO2.

Model inwestowania w farmy fotowoltaiczne to przyszłość inwestycji OZE!

Jedną z firm która specjalizuje się w tego typu projektach jesteśmy właśnie my – LIGHTHIEF . Specjalizujemy się w zarządzaniu dużymi projektami, O&M projektów opartych na odnawialnych źródłach energii a także recyklingiem i myciem instalacji fotowoltaicznych. Ponad to współpracujemy również z Politechniką Częstochowską w zakresie badań nad sprawnością i działaniem instalacji fotowoltaicznych.

Firma LIGHTHIEF oferuje dla inwestorów możliwość wejścia w spółkę. Wspólna realizacja projektu odbywa się w oparciu o 8 letnie doświadczenie w branży Naszej kadry menadżerskiej. Dla każdej inwestycji powstaje spółka celowa. Podział udziałów:

51% – Lighthief, 49% – Inwestorzy

Faktycznie po wybudowaniu i uruchomieniu projektu cały zysk spółki przeznaczany jest na kapitał zapasowy z których spłacane są pożyczki i wypłacane dywidendy. Oczywiście opłacane są też koszty obsługi farmy fotowoltaicznej (roczne koszty w granicach 70 tyś PLN netto). 

Zabezpieczeniem wniesionego kapitały jest zakupiony projekt oraz środki trwałe w postaci komponentów do budowy farmy. Każdy udziałowiec posiada realne i zbywalne udziały w spółce celowej w formie Sp. z.o.o.

Jeśli szukacie długoterminowej i bezpiecznej inwestycji zapraszamy do współpracy z Nami, więcej znajdziecie na:

www.inwestycjeoze.pl

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

1 komentarz do “Jak wygląda Nasz model inwestowania w farmy fotowoltaiczne i czemu to się opłaca?        ”

Dodaj komentarz

+48 797 897 895