Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Obsługa serwisowa dla instalacji i farm fotowoltaicznych. Jak wygląda obecna sytuacja na polskim rynku i co się powinno zmienić, żeby wrastały uzyski i zyski inwestorów?

Obsługa serwisowa farm fotowoltaicznych.

Usługi związane z posprzedażową obsługą instalacji i farm fotowoltaicznych rosną w Polsce bardzo szybko. 

Dotyczy to zarówno małych przydomowych instalacji ale również mniejszych i większych farm fotowoltaicznych. Klienci chcą wiedzieć jak dbać o swoje panele? Co się z nimi dzieje kiedy się zepsują, spadną z dachu lub są za stare na użytkowanie? Co zrobić, gdy firma montująca im instalację fotowoltaiczną zniknęła i nie ma z nią kontaktu? Kto wtedy zajmie się serwisem takich paneli fotowoltaicznych?  Coraz bardziej widać na rynku zmiany idące w kierunku kilku dużych podmiotów specjalizujących się w montażu lub usługach serwisowych. Czy jest to dobry kierunek? Czas i doświadczenia klientów to ocenią. Z pewnością powstające i znikające firmy ”krzaki” nie pomagają branży. Prosument staje się jednak coraz lepiej wyedukowany i oczekuje usług na coraz wyższym poziome, co oczywiście pozytywnie wpływa na rozwój firm z branży OZE.

Lighthief to spółka o dość szerokim spektrum działania ale jednak poruszająca się w branży OZE. Specjalizujemy się w reprezentowaniu dużych polskich i światowych firm sprzedających panele fotowoltaiczne na terenie Polski, jako ich ”Autoryzowany Przedstawiciel”. Obowiązki takie narzuca na wprowadzających panele fotowoltaiczne dla konsumentów  Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  Wiele nawet dużych firm Wprowadzających panele fotowoltaiczne, nie zdaje sobie sprawy ze swoich obowiązków związanych z opłatami recyklingowymi. Duże giełdowe spółki i ich rozbudowane działy prawne dopiero, kiedy zaczynamy u nich audyty ”otwierają szeroko oczy”. Wynika to oczywiście z braku edukacji w tych obszarach oraz dość zawiłych przepisach związanych z raportowaniem do BDO.

Bardzo dużo emocji budzi ostatnio temat innej usługi posprzedażowej (choć dla wielu dość odległej w czasie) czyli usługa recyklingu paneli fotowoltaicznych.

My jako Lighthief działamy na tej płaszczyźnie z dwoma partnerami spoza EU, dużym producentem paneli z Chin oraz z Indii. Te technologie już istnieją i należy je jak najszybciej wdrożyć w Polsce. Nie chcemy się obudzić za kilka lat z górą panelowej elektroniki na Naszych podwórkach. Problem poruszają głównie inwestorzy budujący farmy fotowoltaiczne i dzierżawiący grunty od rolników, którzy obawiają się co stanie się z kiedyś wartościowymi elektro śmieciami? (panelami fotowoltaicznymi)Na tej płaszczyźnie również jesteśmy w stanie zaoferować ciekawe rozwiązania dla Naszych kontrahentów.

Obsługa serwisowa farm fotowoltaicznych oraz mniejszych instalacji to również bardzo szybko rosnący w Polsce rynkiem usług dodatkowych.

Jest to na przykład mycie farm i instalacji fotowoltaicznych. Usługi takie jak inspekcje dronami, zdjęcia termowizyjne i luminescencyjne. Mamy także projekcje pokazujące możliwy uzysk w przyszłości z danej instalacji i tak dalej. Tu pracujemy z kilkoma Spółkami technologicznymi nad wdrożeniem usługi powiązanej. Inwestor/właściciel farmy fotowoltaicznej ma wtedy zapewnione jej regularne mycie. Uzyskuje również dane spływające z prowadzonych przez Nas badań, usługę serwisową i inne usługi potrzebne do maksymalizowania działania danej instalacji. Jest to abonament usług O&M (z angielskiego Operations and Maintenance ), który stosujemy już dla instalacji od 50KW. Nie można zapominać, że dla każdego inwestora liczy na zysk z farmy fotowoltaicznej czy mniejszej instalacji przydomowej. My jako firma z branży O&M mamy stać na jego straży. Ściśle współpracujemy tutaj z Naszymi partnerami. Oprogramowanie i innowacyjne rozwiązania dotyczące termowizji i gromadzenia/przetwarzania danych dostarcza Nam Pragmasoft (www.pragmasoft.pl). Sprzęt i urządzenia myjące często wykonywane według Naszych wskazań firma Mansser (www.mansser.pl).

Obsługa serwisowa farm fotowoltaicznych i innych instalacji pv to również bardzo prężny postęp technologiczny Ponieważ branża silnie się rozwija my również prowadzimy również szereg innowacyjnych badań w kooperacji z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (https://we.pcz.pl) i Akademią Polonijną w Częstochowie (https://ap.edu.pl).

Dotyczą one wpływu zabrudzeń na funkcjonowanie paneli fotowoltaicznych. Wpływu podwyższonej temperatury na działanie większych instalacji fotowoltaicznych i możliwości jej obniżania oraz oczywiście nad recyklingiem paneli fotowoltaicznych. Tutaj praktycznie dzięki zaangażowaniu Naszych partnerów z Indii i Chin musimy rozwiązać tylko kilka problemów natury technicznej. Śmiało możemy powiedzieć, ze po uzyskaniu zezwoleń środowiskowych będziemy w pełni operacyjni. Rynek dopiero zaczyna określać swoje potrzeby a my chcemy na nie odpowiadać!

Czy zaciekawiły Cię informację związane usługami posprzedażowymi? Jeśli poszukujesz firmy do serwisu swojej instalacji lub farmy fotowoltaicznej skontaktuj się z Naszym eskpertem…

lub przeczytaj informację z działu ”USŁUGI DODATKOWE” i dowiedz się więcej szczegółów. Postaramy się wyjaśnić jak termowizja lub inne usługi sprawdzą się w Twoim przypadku. Policzmy jak przełożą się na wzrosty produkcji i dłuższą żywotność instalacji fotowoltaicznej lub .

Dodaj komentarz

+48 797 897 895