Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

OSD OSDn OSDp skróty… tajemnicze nazwy i o co w tym chodzi?

OSD OSDn OSDp skróty ale o co z tym CHOdzi?

Zarys formalnej regulacji rynku przesyłu energii elektrycznej w Rzeczpospolitej Polsce w 2023 roku.

Czym są tajemnicze skróty, które coraz częściej pojawiają się w kontekstach związanych z energią?

Co oznaczają i gdzie znajdują zastosowanie?

Jaki jest schemat funkcjonowania systemu przesyłu energii elektrycznej w telegraficznym skrócie?

Dość łatwo możemy zaobserwować, że energia elektryczna coraz dynamiczniej wchodzi we większość sfer życia współczesnego człowieka. Obserwujemy elektryfikację całych gałęzi gospodarki – szeroko pojętego transportu, przemysłu ciężkiego i lekkiego, nawet informatyzacja oraz digitalizacja sposobu funkcjonowania społeczeństw, zwiększają zapotrzebowanie na energię i inspirują do poszukiwania coraz to nowych źródeł i sposobów jej pozyskiwania.

Skoro dążymy do zrównoważonego rozwoju gospodarki, świat skierował swe wysiłki głównie na odnawialnych źródłach energii – OZE. Te jednak mają to do siebie, że najlepsze warunki pozyskiwania energii elektrycznej pochodzącej z wiatru, wody lub naszego ulubionego Słońca, panują zwykle w miejscach odległych od terenów gdzie owa energia jest najbardziej potrzebna.

Trzeba zatem ją przesyłać, ale jak? Są do tego wykorzystywane sieci przesyłowe – infrastruktura będąca w zarządzie i pod kontrolą przedsiębiorców posiadających status Operatorów Systemu Dystrybucyjnego – OSD – a więc ważną koncesję i co za tym idzie aktualny wpis do rejestru, który znajduje się na stronach UREhttps://rejestry.ure.gov.pl/o/15. Największą grupę stanowią tam duże i bardzo duże zakłady przemysłowe, posiadające na swoich terenach własną sieć przesyłu energii elektrycznej, gazu lub paliw.

OSD OSDn OSDp skróty – skąd energia elektryczna bierze się w domach i mniejszych niż huty czy rafinerie firmach?

Trafia tam za pośrednictwem pięciu głównych dystrybutorów energii – firm energetycznych które powstały na terenach obsługiwanych kiedyś przez dawne Zakłady Energetyczne. Obszary te pokrywają się z granicami byłych, 49-ciu województw, zlikwidowanych w 1998 roku.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?
Jakie są obowiązki dystrybutorów – Operatorów Systemu Dystrybucyjnego?

Zgodnie z Ustawami składającymi się na obowiązujące w Polsce Prawo Energetycznei, możemy je przedstawić jak niżej:
* prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej
* utrzymanie odpowiedniego bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej
* nadzór eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,
* współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
* przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,
* planowanie rozwoju dystrybucyjnej sieci,
* zapewnienie rozbudowy sieci,
* bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
* dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
* umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych Prawem,
* dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem informacji i danych.


OSD OSDn OSDp skróty – OSD dzielą się na dwie główne grupy, w zależności od ilości obsługiwanych odbiorców oraz rodzaju połączenia z siecią:

OSDp – duzi operatorzy – to Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową OSP.

OSDn – mniejsi operatorzy – – Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową OSP.

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

1 komentarz do “OSD OSDn OSDp skróty… tajemnicze nazwy i o co w tym chodzi?”

  1. Coraz ciekawsze są Wasze artykuły!
    Czekam na kolejne. Może cała seria o zagadkowych skrótach tylko dla wtajemniczonych?
    WP, PnB, WZ, teaser projektu farmy fotowoltaicznej…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

+48 797 897 895