Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Prace serwisowe przy farmach fotowoltaicznych

Prace serwisowe przy farmach fotowoltaicznych

Zagrożenia, o których należy pamiętać podczas prac serwisowych przy farm fotowoltaicznych

Jeśli zajmujesz się elektrowniami i instalacjami fotowoltaicznymi, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń związanych z taką pracą. W miarę możliwości redukować ryzyko ich wystąpienia. Istnieje kilka głównych rodzajów prac, z którymi należy się zapoznać, aby właściwie zrozumieć zarządzanie elektrownią oraz towarzyszące temu zagrożenia:

  • Serwis instalacji elektrycznej i monitoringu
  • Przeglądy i konserwacja sprzętu,
  • Remonty, naprawy, wymiana uszkodzonych podzespołów i części
  • Prace porządkowe
  • Ochrona i nadzór terenu elektrowni

Jeśli chodzi o obsługę farmy fotowoltaicznej i monitorowanie elektrowni, przeprowadzane są regularne odczyty, pomiary wielkości elektrycznych lub kontrole. SCADA to system który widzi takie zdarzenia jak włączanie i wyłączanie farmy fotowoltaicznej lub zmiana ustawień. Tego typu prace mogą być wykonywane w mobilnych stanowiskach pracy z wykorzystaniem komputera. Czasami należy wykonać je bezpośrednio w sterowni znajdującej się w kontenerowej stacji transformatorowej. Wszystkie odczyty natomiast spływają do jednego centrum zarządzania usług serwisowych O&M i filtruje się je przez system SCADA (tzw. surówka danych). Jest to znaczne ułatwienie dla pracowników, którzy mogą wykonywać własne zadania, nawet jeśli przebywają z dala od kontrolowanej elektrowni.

Jednak bezpośrednim pracom serwisowe mogą stwarzać potencjalne zagrożenia. Uważać zatem należy na porażenie prądem, łuk elektryczny, pożar elektryczny i ekspozycja elektromagnetyczna o znacznych poziomach. W związku z tym pracodawcy muszą podejmować szeregu działań zapobiegawczych. Są to głównie ograniczenie czasu ekspozycji, szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznej pracy, prowadzenie badań medycznych oraz przestrzeganie przepisów BHP. Dodatkowo praca na otwartej przestrzeni naraża pracowników na różne warunki środowiskowe, które również mogą stanowić zagrożenie.

Przeglądy okresowe i konserwacja farmy fotowoltaicznej

Przeglądy i konserwacja urządzeń obejmują sprawdzenie i wymianę elementów zabezpieczeń na zabezpieczenia nadprądowe i przepięciowe. Ta praca jest zwykle wykonywana w skrzynkach rozdzielczych lub transformatorach stacyjnych. Sprawdzana jest również ciągłość połączeń dla ochrony i instalacji. Do wykonywania tych zadań zwykle uprawnieni są inżynierowie elektrycy, a w niektórych przypadkach pracownicy serwisu producenta. Instalacje są również przeglądane pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Sprawdza się m.in. mocowania, elementy nośne konstrukcji fotowoltaiki, ogrodzenia, działanie telemetrii oraz samej trafostacji.

Jednak podczas przeglądów i konserwacji mogą pojawić się zagrożenia, takie jak narażenie elektryczne i elektromagnetyczne, upadek z wysokości oraz warunki środowiskowe na terenach otwartych.

Remonty, naprawy i wymiana uszkodzonych podzespołów i części

Remonty i naprawy związane są z wymianą uszkodzonych podzespołów i części. Niektóre z tych elementów ze względu na swoją masę i gabaryty wymagają użycia sprzętu transportowego i podnoszenia. Działania mogą obejmować panele fotowoltaiczne, skrzynki RB lub urządzenia zainstalowane w transformatorze stacji, a remonty i naprawy zazwyczaj wymagają udziału firm serwisowych. Różne zadania, w tym spawanie i lutowanie, mogą wiązać się z zagrożeniami elektrycznymi, elektromagnetycznymi, środowiskowymi, mechanicznymi (uderzenia, zmiażdżenie, przecięcie, upadek z wysokości) oraz oparzeniami.

Prace porządkowe

Do rutynowych zadań wykonywanych na terenach fotowoltaicznych elektrowni należy sezonowe koszenie trawy. Długa, rosnąca trawa może zacieniać ogniwa paneli fotowoltaicznych, utrudniając poruszanie się po okolicy. Z kolei krótko przycięta i wysuszona trawa może ulec stanom zapalnym, dlatego koszenie należy wykonywać kosiarkami ustawionymi na listwach co najmniej 10 cm.

Planując pracę porządkową należy uwzględnić również mycie paneli fotowoltaicznych. Generalnie czyszczenie modułów fotowoltaicznych wodą demineralizowaną odbywa się raz w roku, lub jeśli warunki środowiskowe sprzyjają zabrudzeniom to dwa razy w roku. Mycie paneli fotowoltaicznych dość znacznie przyczynia się do wzrostu lub podtrzymania ich stałej produkcji.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

3 komentarze do “Prace serwisowe przy farmach fotowoltaicznych”

  1. Czy serwis i jego koszt wyliczacie od 1MW elektrowni fotowoltaicznej czy raczej od zakresu prac jakie należy tam wykonywać?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

+48 797 897 895