Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Prace ziemne na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Prace ziemne na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Elektrownia fotowoltaiczna to inwestycja, która zgodnie z polskim prawem budowlanym spełniać musi szereg wymogów prawnych i budowlanych. Zerknimy dzisiaj na prace ziemne, które towarzyszyć muszą każdej farmie PV.

  1. Badania geologiczne: Przed rozpoczęciem budowy farmy fotowoltaicznej kluczowe jest przeprowadzenie badań geologicznych terenu. Pozwala to ocenić skład i stabilność gruntu. Jest to niezbędne do zaprojektowania odpowiednich fundamentów dla konstrukcji nośnych paneli oraz innych elementów farmy. Takich jak trafostacje czy słupy pod kamery monitoringu. Badania te pomagają również zidentyfikować ewentualne obszary ryzyka geotechnicznego.
  2. Testy wyrywania (pull-out tests): Są to specjalistyczne testy przeprowadzane w celu oceny wytrzymałości gruntu na siły wyrywające. Natężenia te mogą działać na konstrukcje nośne, takie jak śruby gruntowe. Wyniki testów wyrywania są kluczowe do dobierania właściwych metod i materiałów montażowych, gwarantujących stabilność i trwałość instalacji.
  3. Geodeta: tyczenie ogrodzenia i stołów, trafostacja, słupy pod kamery (monitoring CCTV): Prace geodezyjne są niezbędne do precyzyjnego wytyczenia lokalizacji kluczowych elementów farmy fotowoltaicznej, takich jak ogrodzenie ochronne, stoły montażowe dla paneli słonecznych, pozycja trafostacji oraz słupów pod systemy monitoringu CCTV. Tyczenie pozwala na dokładne planowanie i optymalizację rozmieszczenia elementów na terenie farmy.
  4. Zabijanie ogrodzenia: To etap polegający na fizycznym instalowaniu ogrodzenia wokół terenu farmy fotowoltaicznej. Ogrodzenie zapewnia bezpieczeństwo i ochronę instalacji przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt.
  5. Kafarowanie: Jest to proces wbijania słupów nośnych (np. dla paneli fotowoltaicznych czy ogrodzenia) w grunt za pomocą specjalistycznych urządzeń – kafarów. Metoda ta umożliwia szybkie i efektywne umieszczanie słupów w trudnych warunkach gruntowych.
  6. Wykopy pod okablowanie DC, AC i trafostację: Wykonanie wykopów jest konieczne do położenia okablowania prądu stałego (DC) od paneli fotowoltaicznych do inwerterów, prądu zmiennego (AC) z inwerterów do sieci oraz kabli zasilających i sterujących trafostację. Wykopy muszą być zaplanowane tak, aby zapewnić optymalną ścieżkę kabli i ich ochronę.
  7. Wykopy po obwodzie (najczęściej) pod bednarkę i monitoring CCTV: To specjalne wykopy realizowane wzdłuż obwodu farmy, przeznaczone na położenie bednarki (metalowej taśmy służącej do uziemienia ogrodzenia) oraz okablowania systemów monitoringu CCTV.
  8. Przyłącze: Etab polegający na wykonaniu przyłącza energetycznego farmy fotowoltaicznej do lokalnej sieci dystrybucyjnej. Obejmuje to zarówno fizyczne podłączenie, jak i uzyskanie niezbędnych zgód i dokumentacji technicznej.
  9. Odbiory częściowe prac zanikających: Są to kontrolne przeglądy wykonanych prac, które będą później niedostępne do weryfikacji, np. po zasypaniu wykopów. Odbiory te są niezbędne do potwierdzenia jakości wykonania i zgodności z projektem.

Realizacja wymienionych etapów wymaga współpracy z doświadczonymi specjalistami i ścisłego przestrzegania obowiązujących norm i przepisów budowlanych. Gwarantuje to bezpieczeństwo wszystkich prac oraz ich sprawny przebieg!

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

Call Now Button+48 797 897 895