Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Prosument – coraz więcej prosumentów na polskim rynku

Prosument – coraz więcej prosumentów na polskim rynku, a co za tym idzie coraz większa moc instalacji fotowoltaicznych, prosumenckich.

Kim jest prosument? Jakie obecnie zasady obowiązują przy rozliczaniu prosumentów?

Prosumenci – któż to taki?

W odniesieniu do fotowoltaiki prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE), tj. z paneli fotowoltaicznych, na własne potrzeby. Może to być osoba fizyczna, np. właściciel domu jednorodzinnego, czy też przedsiębiorca, np. właściciel firmy.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwój fotowoltaiki w Polsce jest bardzo dynamiczny. Koniec roku 2015 roku przyniósł 4 tys prosumentów, a z kolei na koniec 2023 roku prosumentów mieliśmy już ponad 1,3 mln. Dlatego obecnie, w prosumenckich instalacjach fotowoltaicznych, mamy ponad 10 GW mocy zainstalowanej!

Prosument – system rozliczeń NET-BILLING

Obecnie funkcjonujący system rozliczeń dla prosumentów obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku. Wcześniejsi właściciele instalacji fotowoltaicznych rozliczają się na zasadach NET-METERING. Net-metering obejmuje instalacje do mocy 50 kWp. Wyprodukowana energia oddawana jest do systemu a później może być z niego pobierana. „Wymiana” następuje na zasadach: 1:0,8. Czyli oddając do sieci 1000 kWh możemy z niej pobrać 800 kWh.

Zmiana z NET-METERING na NET-BILLING dotyczy sposobu rozliczania. W net-metering rozliczaliśmy ilość a w net-billing rozliczamy wartość. Jak czytamy na stronie ministerstwa:

„Podstawowym celem tego systemu jest obniżenie rachunków za energię elektryczną w gospodarstwie domowym prosumenta, dzięki zwiększeniu autokonsumpcji wyprodukowanej przez niego energii.

Więc głównie chodzi o zwiększenie świadomości prosumentów w kontekście zużycia prądu. Zamierzenie jest takie, żeby prosument korzystał z prądu gdy ma największe zapotrzebowanie na energię (autokonsumpcja) a pobierał z sieci kiedy jest ona najtańsza.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895