Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Przegląd instalacji fotowoltaicznej – Rzeszów, woj. podkarpackie

Przegląd instalacji fotowoltaicznej – Rzeszów, woj. podkarpackie

Przegląd instalacji fotowoltaicznej zazwyczaj wykonuje się w dwóch przypadkach:

  1. Kiedy zauważamy nieprawidłowe działanie całego lub części systemu
  2. Regularnie, profilaktyczne – aby mieć pewność poprawności działania a w konsekwencji zapobiegać występowaniu usterek.

Jakie nieprawidłowości mogą się pojawić w działaniu instalacji fotowoltaicznej?

  1. Spadek wydajności: Jednym z najczęstszych problemów jest spadek wydajności paneli fotowoltaicznych. Może to być spowodowane zabrudzeniem paneli, nagromadzeniem się kurzu, liści lub śniegu na panelach, a także naturalnym zużyciem paneli w ciągu czasu.
  2. Uszkodzone panele: Panele fotowoltaiczne mogą ulec uszkodzeniu w wyniku różnych czynników, takich jak grad, opadające gałęzie lub wandalizm.
  3. Problemy z inwerterem: Falownik jest kluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej, który przekształca prąd stały DC produkowany przez panele na prąd zmienny AC używany w gospodarstwie domowym. Usterki inwertera mogą prowadzić do spadku wydajności lub nawet całkowitego braku dostarczania energii do sieci.
  4. Problemy z okablowaniem: Uszkodzone lub źle połączone kable mogą prowadzić do utraty mocy lub problemów z bezpieczeństwem. W szczególności mogą stwarzać zagrożenie pożarowe.
  5. Niezgodność z przepisami: Niewłaściwe zainstalowanie lub niezgodność z przepisami budowlanymi i elektrycznymi może prowadzić do problemów prawnych lub finansowych.
Brudne panele fotowoltaiczne

Przegląd instalacji fotowoltaicznej – Rzeszów – co sprawdzamy?

W pierwszej kolejności, jeszcze przed wyjazdem poprosiliśmy właściciela elektrowni o dostarczenie dokumentacji. A więc były to karty katalogowe paneli, falowników oraz konstrukcji. Instalacja, którą poddaliśmy kontroli to 50 kWp system zbudowany na dachu budynku przemysłowego. Ilość wyprodukowanych kilowatogodzin ma zaspokoić potrzeby własne zakładu.

Uzbrojeni w komplet informacji pojechaliśmy na miejsce zlecenia. Przyjechaliśmy około godziny 10 i po wjechaniu za bramę przystąpiliśmy najpierw do oględzin. Sprawdziliśmy czy na konstrukcji nie ma oznak korozji, czy panele są z odpowiednią siłą przykręcone do stelażu oraz czy nie występują żadne anomalie w całości zabudowy. Anomalie czyli na przykład ugięcie się konstrukcji pod ciężarem paneli albo czy stan połączeń kabli jest stabilny. Oględzinom podlegała konstrukcja, panele JinKo 450W oraz falownik Huawei SUN2000 50KTL. Zarówno panele jak i inwerter są sprawdzonymi komponentami o długiej gwarancji – ale jak to mówią „lepiej chuchać na zimne”.

Po skończonych oględzinach mogliśmy przystąpić do pomiarów. Sprawdzaliśmy stronę DC oraz stronę AC. Jest to niezwykle ważne ponieważ każde odchylenie od normy może nieść za sobą poważne konsekwencje. Napięcie i rezystancja – to podstawowe parametry sprawdzane podczas pomiarów. Po pomiarach zgodnych z normami, zapisaniu wyników Panowie z ekipy mogli się spokojnie spakować i wyruszyć w drogę powrotną.

Prace terenowe zakończone, więc po powrocie na bazę mogliśmy przystąpić do prac „biurowych”. Sporządzenia raportu, czyli przeniesienia obserwacji z oględzin oraz wartości pomiarowych na papier. Każdy raport kończymy również zapisaniem uwag i sugestii co do dalszego użytkowania instalacji fotowoltaicznej.

Przegląd instalacji fotowoltaicznej – Rzeszów, woj. podkarpackie. Wyniki kontroli – raport końcowy:

Lokalizacja: województwo podkarpackie, Rzeszów

Dane PV: Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok 50 kWp.

Opis: Panele JinKo 450W, falownik Huawei SUN2000 50KTL. Miejsce zamontowania: dach.

Wynik: Instalacja pozytywnie przeszła przegląd. Nie wykryto nieprawidłowości w działaniu systemu, natomiast instalacja wymaga wyczyszczenia modułów, ponieważ znajdują się na niej licznie umiejscowione ptasie odchody.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania, to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895