Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Przyczyny problemów instalacji fotowoltaicznych

Przyczyny problemów instalacji fotowoltaicznych

Najczęstsze przyczyny problemów instalacji fotowoltaicznych, których nie widać gołym okiem

Główne problemy napotykane w działaniu instalacji fotowoltaicznych (PV) to te, które są spowodowane defektami, niewłaściwym użytkowaniem lub błędami instalacji.

Błędy montażowe

Właściwa instalacja jest niezbędna do zapewnienia optymalnej wydajności i trwałości systemów fotowoltaicznych. Błędy montażowe mogą prowadzić do szeregu problemów, od mikropęknięć w ogniwach po ryzyko awarii systemu, a nawet do pożaru.

Za wszelką cenę montaż instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów paneli fotowoltaicznych, konstrukcji montażowej czy inwertera. Tak aby zachować gwarancję producenta oraz zachować wytrzymałość podzespołów oraz wydajność całego systemu

Na podstawie informacji zebranych w trakcie audytu przdmontażowego instalator powinien przeanalizować dane lokalelne. Adres inwestycji, kąta nachylenia płaszczyzny modułu, rodzaj modułów, zmierzonych maksymalnych odległości między belkami czy legarami i na ich podstawie określić maksymalny rozstaw punktów podparcia i wytrzymałości komponentów. Jeżeli rzeczywisty rozstaw krokwi jest większy niż zmierzony w trakcie pomiarów, należy zamówić mocniejsze szyny nośne. W przeciwnym razie moduły będą się nadmiernie wyginać między podporami, prowadząc do mikropęknięć w ogniwie.

Maksymalny dopuszczalny punkt podparcia płaszczyzny modułu wynosi zwykle od 25-40 cm dla konstrukcji dachowych. 40-60 cm dla konstrukcji gruntowych, w zależności od producenta i wytrzymałości ramy modułu. Każdy dostawca modułów fotowoltaicznych określa zalecane przegrody do montażu szyn, a im trwalsza rama, tym większy zakres tolerancji montażu szyn nośnych. Instalowanie szyn poza zakresami podpór może spowodować pękanie modułów i osłabienie wydajności systemu.

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy montażu instalacji fotowoltaicznej, jest ochrona odgromowa. Przyczyny problemów instalacji fotowoltaicznych.

Ogólnie zaleca się izolowanie systemu fotowoltaicznego od systemu ochrony odgromowej. Czasami jednak może to nie być możliwe w przypadku poszycia z blachy ze względu na przewodnictwo śrub, konstrukcji i blachy. W przypadku innego wariantu pokrycia dachowego należy sprawdzić, czy w projekcie instalacji uwzględniono wymagane minimalne odległości separacyjne. Zazwyczaj ich wyznaczenie powierzyć trzeva specjaliście od instalacji odgromowych. Bliskość instalacji fotowoltaicznej do odgromnika może doprowadzić do nieskuteczności instalacji przepięciowej i zniszczenia modułów. W niektórych przypadkach może nawet spowodować pożar.

Dlatego tak ważne jest zastosowanie innych urządzeń zapewniających ochronę przeciwprzepięciową SPD oraz większych średnic przewodów w celu wyrównania potencjałów.

Na koniec należy zwrócić uwagę na moment dokręcania zacisków, które dociskają moduł do szyny montażowej. Zalecany moment obrotowy jest zwykle zgodny z tym, co monter może wytworzyć za pomocą zwykłego klucza imbusowego. Nieprzeszkoleni instalatorzy powinni używać jednak klucza dynamometrycznego. Użycie w tym celu zbyt mocnych wkrętaków może przekroczyć zalecenia producenta paneli fotowoltaicznych. A co za tym idzie skutkować modułami nadającymi się jedynie do wymiany. To z kolei prowadzi do strat dla wykonawcy i nie uznania reklamacji u producenta. Postępowanie zgodnie z tymi wytycznymi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia udanej i trwałej instalacji systemu fotowoltaicznego.

Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenia mechaniczne to częsty problem występujący podczas produkcji, montażu i eksploatacji paneli fotowoltaicznych. Pęknięcia te mogą prowadzić do powstawania ścieżek ślimakowych, co z czasem może zmniejszyć wydajność panelu. Spowodowane jest to zmianami pasty używanej do sitodruku komorowego, która przerywa proces sitodruku i tworzy ślad przypominający ślimaka.

Na etapie montażu uszkodzenia mogą wystąpić z różnych powodów. Mamy zatem stłuczenie szkła od spadających narzędzi, stłuczenia i zadrapania spowodowane niewłaściwym transportem. Obserwujemy zniszczenia związane z niewłaściwym składowaniem, wgniecenia od chodzenia po panelach. Czasami również uszkodzenia ramy lub krawędzi paneli od dokręcania zacisków dużo. Niewłaściwa instalacja może również prowadzić do opóźnionych efektów, które stają się widoczne dopiero w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Podczas eksploatacji panele mogą być narażone na działanie czynników zewnętrznych. Może to być wiatr, śnieg, grad, uderzenia pioruna, ptasie dzioby czy akty wandalizmu. Uszkodzenie powierzchni może również wystąpić w wyniku niewłaściwego czyszczenia paneli, co z czasem może zmniejszyć wydajność panelu.

Usuwanie zanieczyszczeń czyli mycie paneli fotowoltaicznych powinno odbywać się specjalistycznym sprzętem, a nie przypadkowymi narzędziami. Przyczyny problemów instalacji fotowoltaicznych.

Ptaki gnieżdżące się pod panelami mogą stanowić zagrożenie dla skrzynek przyłączeniowych i kabli połączeniowych. Ich częsta obecność w pobliżu paneli może również prowadzić do zabrudzenia guanem paneli. Brak systematycznego czyszczenia doprowadzić może do trwałego uszkodzenia paneli fotowoltaicznych i sporych spadów na uzyskach.

Uszkodzenia połączeń elektrycznych i skrzynek przyłączeniowych

Uszkodzenia połączeń elektrycznych i skrzynek przyłączeniowych znacznie obniżają wydajność systemu fotowoltaicznego. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń przewodów przyłączeniowych są błędy podczas instalacji. Kable należy schować za panelami i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wszystkie przejścia między rzędami lub panelami fotowoltaicznymi a falownikiem należy przeprowadzić w rynnach i tulejach ochronnych. Należy unikać przeszkód na dachu, takich jak ściany, występy i szczeliny dylatacyjne. Kable należy zabezpieczyć we wszystkich tych miejscach najlepiej prowadząc je w metalowym korytku.

Ptaki i gryzonie również mogą wyrządzić szkody, dlatego przy projektowaniu zabezpieczeń należy zachować środki ostrożności (np. bird blocker). Aby kable były zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem, powinny być uporządkowane i nigdy nie powinny znajdować się w miejscach ciągów komunikacyjnych.

Odległości między modułami powinny być tak zaprojektowane, aby połączenia obu złączy nigdy nie były naprężone. Końce złączy powinny być wykonane dedykowanymi narzędziami. Nie zaś zwykłymi szczypcami, aby uniknąć nieprawidłowego zaciśnięcia. Mogą one spowodować iskrzenie podczas pracy, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do spalenia instalacji fotowoltaicznej. Właściwa instalacja i konserwacja połączeń elektrycznych i skrzynek przyłączeniowych może pomóc w utrzymaniu wydajności i trwałości systemu fotowoltaicznego.

Hotspoty

Hotspoty popularnie nazywane gorącymi punktami to niepokojący problem, który może wystąpić w panelach fotowoltaicznych. Te ciemne plamy to obszary, które stają się znacznie gorętsze niż otaczające je ogniwo. Są zwykle spowodowane mikrouszkodzeniami, które występują podczas instalacji, transportu lub produkcji paneli. Dzieje się tak dlatego, że przewodność elektryczna produkowanych obecnie ogniw krzemowych opiera się na sieci cienkich nitek ze stopu srebro-miedź-aluminium. Są one połączone znacznie grubszymi poprzecznymi pasmami zwanymi „szynami zbiorczymi”. Uszkodzenia mechaniczne torów prądowych, takie jak nieciągłości czy zmiany średnicy, mogą powodować duże wahania rezystancji podczas przepływu prądu. Tym samym prowadząc do różnic w nagrzewaniu się poszczególnych części modułu.

Uszkodzenie torów prądowych może również wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu modułów, chodzenia po nich podczas montażu, lub zbyt mocne dokręcenie. ’’Gorące punkty” mogą powodować miejscowe odbarwienia panelu. W skrajnych przypadkach nawet przepalenie, co może prowadzić do pożarów i ogromnych szkód. Dlatego zaleca się przeprowadzenie badania termowizyjnego całej instalacji fotowoltaicznej po instalacji i uruchomieniu. Warto również zauważyć, że niektóre panele mają w swojej charakterystyce funkcję Hot-Spot Protect (HSP). Oznacza to, że producent sprawdził moduły pod kątem występowania gorących punktów. Dla ograniczenia tego zjawiska do minimum kluczowe znaczenie ma regularna konserwacja w tym badanie termowizyjne.

Delaminacja paneli fotowoltaicznych

Częstym problemem, z którym często borykają się starsze moduły fotowoltaiczne, jest odbarwienie warstwy EVA. Zachodzi na skutek stopniowej degeneracji warstwy pod wpływem promieniowania UV. Folia EVA posiada stabilizatory optyczne zapobiegające przebarwieniom. Często jednak niska jakość folii może powodować stopniową zmianę koloru, z przezroczystego na żółty, a nawet brązowy. Ta zmiana koloru powoduje inną absorpcję ciepła, prowadząc do spadku wydajności modułu od 5 do nawet 40%. W związku z tym znaczne przebarwienia wymagają wykonania testu wydajności modułu.

Proces laminowania przeprowadza się metodą termiczną. Panele fotowoltaiczne umieszcza się pomiędzy arkuszami tworzywa sztucznego w laminatorze, gdzie w wyniku nagrzania powstaje jednolita, szczelna powłoka. Proces sieciowania polimeru trwa około 20 minut, a temperatura wynosi około 150C.

A oto chyba najcześciej pytacie w połączeniu z wadami i usterkami. Czy panele fotowoltaiczne na dachu zwiększają ryzyko pożaru?

Jeśli chodzi o ryzyko pożarów paneli fotowoltaicznych to statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pokazują, że tylko ułamek procenta ze 153 tys. pożarów odnotowanych w Polsce w 2019 r. spowodowanych było zwarciem w instalacjach fotowoltaicznych. Jest to wynik zbliżony do średniej dla całej Unii Europejskiej, co wskazuje, że panele fotowoltaiczne nie zwiększają znacząco ryzyka pożaru domu. Jednak to, czy są one całkowicie bezpieczne, zależy od wielu czynników.

Pamiętajcie zatem, że najlepiej przeprowadzać regularnie serwis paneli

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

1 komentarz do “Przyczyny problemów instalacji fotowoltaicznych”

  1. Jak montowali mi fotowoltaike to nikt nie powiedział o takich rzeczach. Tylko wziąć kasę i tyle. A teraz same problemy. Ta fotowoltaika pewnie dobra jak dobrze zrobiona.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

+48 797 897 895