Menu Zamknij

Recykling paneli fotowoltaicznych

Fotowoltaika (4)
Fotowoltaika (13)
Lighthief - Recykling (3)
Fotowoltaika (8)
Lighthief - Recykling (1)
Fotowoltaika (11)
Fotowoltaika (9)
Fotowoltaika (3)
Fotowoltaika (7)
Lighthief - Recykling (4)
Fotowoltaika (6)
previous arrow
next arrow
Shadow

Recykling PV to naturalna i zrównoważona przyszłość branży fotowoltaicznej.

Po właściwie i skutecznie wykonanym procesie recyklingu szkło, aluminium, srebro, krzem i inne elementy użyte do wykonania panelu fotowoltaicznego wracają do obiegu produkcyjnego. W zależności od rodzaju panele fotowoltaiczne przechodzą kilka różnych ścieżek recyklingu – na początku jest to zazwyczaj rozbiór mechaniczny, następnie w zależności od rodzaju krzemu (amorficzny, poly lub mono) dobierana jest metoda chemicznego lub mechanicznego odzysku materiału.

W zależności od rodzaju, panele fotowoltaiczne przechodzą kilka ścieżek recyklingu. Zazwyczaj na początku jest to rozbiór mechaniczny, następnie w zależności od zastosowanej technologii skupiamy się na odzyskaniu aluminium, miedzi, szkła, krzemu i srebra w jak najczystszej postaci.

Opracowanie skutecznej metody odzysku, oczyszczania i dalszego przetwarzania z paneli fotowoltaicznych samego tylko proszku krzemowego daje możliwość uzupełnienia zapotrzebowania na wysokiej czystości krzem w fotowoltaice, metalurgii proszków czy ceramiki z proszków niemetali. Firma lighthief w swoich pracach badawczych i produkcyjnych skupia się właśnie na odzyskiwaniu krzemu. Odzysk proszku krzemowego jest ważny ze względu na niedobór tego pierwiastka dla potrzeb przemysłu fotowoltaicznego, co prowadzi do wzrostu cen surowca.
Należy oczekiwać, że poprawnie realizowany recykling poprodukcyjny i poużytkowy innych elementów (materiałów) modułów fotowoltaicznych korzystnie wpłynie na bilans ekonomiczno-ekologiczny. W procesie recyklingu mechanicznego paneli fotowoltaicznych uzyskujemy aluminium z ramy panelu, kruszonkę szklaną oraz tabliczki krzemowe zatopione w foli eva. Krzem jest też najważniejszym materiałem, który chcemy odzyskiwać. Skuteczna metoda pozyskiwania proszku krzemowego lub idealnie całych, nienaruszonych tabliczek krzemowych to cel działania spółki Lighthief. Uzyskany proszek krzemowy może być wykorzystany do wytwarzania nowych ogniw albo z powodzeniem zastosowany jako dodatek stopowy do stali w przemyśle metalurgicznym. Produkowane obecnie moduły ogniw krzemowych są laminowane metod eva (ethylene vinyl acetate). Rozwiązaniem, umożliwiającym łatwe odzyskanie całych, nieuszkodzonych płytek krzemowych, jest takie zaprojektowanie konstrukcji modułu, aby można było je łatwo demontować. Tu jednak napotykamy opór ze strony producentów, których głównym celem jest ekonomiczna produkcja panelu fotowoltaicznego.

Krystaliczny krzem pozostaje nadal dominującym materiałem do produkcji ogniw fotowoltaicznych na całym świecie. Obecnie udział w rynku krystalicznych, słonecznych ogniw krzemowych (c-si) w różnych odmianach (monokrystaliczne, multikrystaliczne, taśmowe) przekracza 90%. Pozostała część przypada na technologie cienkowarstwowe (tf) (amorficzne ogniwa si, ci(g)s, cdte). Wytwórców działających w dziedzinie produkcji pv (krzem, płytki, ogniwa, moduły) można znaleźć na całym świecie.

Szacuje się, że w Europie ilość wyeksploatowanych i zużytych modułów pv wyniosła około 290 ton w 2010 roku. W roku 2040 ilość ta może zwiększyć się do 33500 ton. W ciągu ostatnich 10 lat, energetyka słoneczna pv to jedna z najszybciej
rozwijających się gałęzi gospodarki, ze średnim rocznym tempem wzrostu powyżej 35% (rys. 2). Dynamika wzrostu produkcji modułów fotowoltaicznych przyrównywana jest do dynamiki wzrostu przemysłu mikroelektronicznego w początkowym okresie jego rozwoju. Pv jest najdynamiczniej rozwijającym się sektorem obok informatyki i biotechnologii. Nawet w 2006 roku, gdy wystąpił chwilowy niedobór krzemu, zainstalowano więcej systemów pv niż w latach poprzednich. Zakładając konserwatywny wzrost zapotrzebowania na poziomie 25% rocznie, w 2030 wartość przemysłu półprzewodnikowego związanego z sektorem pv przekroczy 175 bilionów €.

Analiza cyklu życia ogniw fotowoltaicznych wykazała, że oddziaływanie na środowisko, w tym emisja gazów cieplarnianych oraz ilość energii zużywanej w cyklu życia są uzależnione także od sposobu montażu
ogniwa. Ogniwa zintegrowane z budynkiem (montaż na dachach bub fasadach) wypadają korzystniej niż układy wolnostojące ze względu na to, że wymagają mniejszej ilości materiałów do ich instalacji oraz nie
powodują wykorzystania terenu. Obecnie biorąc pod uwagę rynek modułów fotowoltaicznych na świecie,
należy oczekiwać szybkiego wdrażania opłacalnych ekonomicznie procesów odzyskiwania krzemu.
Wymienia się tutaj kilka możliwości zastosowania proszku krzemowego ze zużytych ogniw fotowoltaicznych:

  • jako surowca do produkcji nowych ogniw,
  • jako dodatku stali stopowych,
  • oraz do produkcji ceramiki.

Lighthief to spółka, której główną misją jest recykling paneli fotowoltaicznych – wszystkie nasze działania, badania i aktywności biznesowe prowadzą właśnie w tym kierunku. Mimo, że w Polsce problem ten nie jest jeszcze zauważalny, jesteśmy pewni, że nasze pionierskie podejście do recyklingu pv, już wkrótce przyniesie bardzo wymierne efekty biznesowe.