Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji, zwany również MIOZE, – co to jest? Kto jest do tegoż rejestru wpisywany? Oraz jakie wymogi muszą spełniać podmioty w nim umieszczone?

Na stronie URE (Urzędu Regulacji Energetyki) możemy znaleźć przeróżne rejestry. Jednym z nich jest rejestr wytwórców energii w małej instalacji. Rejestr ten jest opublikowany na podstawie art. 11 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest on aktualizowany codziennie w godzinach nocnych, pomiędzy północą a godziną pierwszą, a dotyczy wytwarzania energii w małej instalacji.

tabelka z podsunowanuem
Źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji – jacy wytwórcy się w nim znajdują?

W rejestrze URE umieszcza następujące instalacje OZE, podzielone na 12 grup:

 1. BGO, czyli wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków.
 2. BGR, czyli wytwarzające z biogazu rolniczego.
 3. BGS, czyli wytwarzające z biogazu składowiskowego.
 4. BME, czyli wytwarzające z biomasy z roślin energetycznych.
 5. BMG, czyli wytwarzające z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych.
 6. BMK, czyli wytwarzające z biomasy ze stałych odpadów komunalnych i przemysłowych.
 7. BMP, czyli wytwarzające z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo-papierniczych.
 8. BMM, czyli wytwarzające z biomasy mieszanej.
 9. PVA, czyli wytwarzające z promieniowania słonecznego (fotowoltaiczne).
 10. WIL, oznacza elektrownię wiatrową na lądzie.
 11. WOA, czyli elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW.
 12. WOB, czyli elektrownia wodna przepływowa do 1 MW.

Dla przykładu w grupie PVA, czyli jak wyżej opisano, wytwarzającej energię z promieniowania słonecznego jest aż 2240 pozycji. Oznacza to, że ponad 2 tysiące podmiotów posiada małą instalację fotowoltaiczną. Niektóre z tych podmiotów ma więcej niż 1 elektrownie fotowoltaiczną. Warto również zaznaczyć, że w rejestrze znajdują się instalacje PV o mocach min. 50 kWp i nieprzekraczających 1 MW.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895