Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Rekordowy rok 2023 – obrót natychmiastowy na TGE wzrósł o 91,4% rok do roku

Rekordowy rok 2023 – obrót natychmiastowy na TGE w wzrósł o 91,4% rok do roku! Ale to nie jest jedyny odnotowany rekord. Jak podaje TGE, czyli Towarowa Giełda Energii, w swoim podsumowaniu. Rok 2023 przyniósł wzrosty na na spotowych obrotach energią a także na obrotów gwarancjami pochodzenia.

Całkowita wielkość obrotu energią elektryczną na TGE wyniosła w 2023 roku 147 462 826 MWh. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2022 roku o 4,3%. Również rekordowy był wzrost na Rynku Dnia Bieżącego. Tam odnotowano wzrost o blisko 144%. Rynek Dnia Następnego także może pochwalić się rekordem: wzrost o 88,1% w stosunku do roku ubiegłego.

Rekordowy Rok 2023

Jednak zdarzyły się również i spadki. Jak podaje TGE:

„Na rynku terminowym (RTPE) obroty osiągnęły poziom 84 246 618 MWh, co stanowi spadek o 22,2 proc. w porównaniu z rokiem 2022. Średnio ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2023 na poziomie 533,62 zł/MWh, co oznacza spadek o 262,55 zł/MWh względem roku 2022. Z kolei na rynku terminowym średnio ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w całym 2023 r. 642,19 zł/MWh i jest to spadek o 467,85 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-23 w roku 2022.”

Rekordowy rok 2023 – Grudzień również ze znaczącymi wzrostami

W grudniu 2023 odnotowaliśmy wzrost wolumenu obrotu energią elektryczną wyniósł 14 491 105 MWh. Oznacza to, że nastąpił wzrost o 27,9% w porównaniu do grudnia 2022 roku. Ostatni miesiąc 2023 roku pochwalić się może również drugim najwyższy miesięczny wolumen obrotu RDB. RDB, czyli Rynek Dnia Bieżącego. Wyniósł on 521 874 MWh, co oznacza wzrost o 21,6% rok do roku. Ponadto, jak wskazuje w podsumowaniu TGE, aż 26,6% obrotów miesięcznych stanowiły transakcje dla dostawy na 31.12.2023. Dlatego ostatni dzień grudnia 2023 stanowi nowy rekord dla wolumenu RDB.

Kończąc wątek Rekordowy rook 2023 zacytujemy jeszcze raz TGE.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł w roku 2023 o 1,1 proc. r/r, do poziomu 42 344 447 MWh i jest to trzeci z rzędu rekordowy roczny wolumen obrotu tymi gwarancjami.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895