Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Serwis / przegląd fotowoltaiki, czyli jak sprawdzić swoją elektrownię?

Serwis / przegląd fotowoltaiki, czyli jak sprawdzić swoją elektrownię

Przegląd instalacji fotowoltaicznej powinniśmy wykonywać regularnie, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i utrzymać maksymalną wydajność.

Serwis / przegląd fotowoltaiki
  1. Jak wynika z naszego doświadczenia, przeprowadzanie przeglądów instalacji fotowoltaicznej powinnyśmy robić co najmniej raz w roku. Można także rozważyć dwukrotne przeglądy w ciągu roku – na wiosnę i jesienią, aby monitorować stan paneli przed i po okresach zwiększonej ilości opadów lub pyłu.
  2. Wiosenne przeglądy. Przegląd wiosenny może być szczególnie ważny, ponieważ po zimie na panelach mogą gromadzić się osady, liście i inne zanieczyszczenia. Warto również sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń spowodowanych przez warunki atmosferyczne zimą.
  3. Jesienne przeglądy. Przed nadchodzącym okresem zimowym warto przeprowadzić jesienne przeglądy, aby upewnić się, że instalacja jest gotowa na ewentualne opady śniegu i mrozy.
  4. Najlepszym czasem na przeprowadzenie przeglądu jest dzień pochmurny lub chłodny, ponieważ modułom fotowoltaicznym nie zagraża bezpośrednie nasłonecznienie. Powinnyśmy również wyłączyć instalację podczas przeglądu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
  5. Oczywiście istnieją elementy, które właściciel instalacji może sprawdzić samodzielnie. Ale aby ocenić stan paneli, okablowania, inwertera i całego systemu fotowoltaicznego, poddać system profesjonalnemu przeglądowi.
  6. Jeśli zauważymy jakiekolwiek problemy, takie jak uszkodzenia lub spadek wydajności, natychmiast należy podjąć działania w celu uniknięcia dalszych problemów i strat w produkcji.

    Regularne: serwis / przegląd fotowoltaiki są kluczowe dla długotrwałego i efektywnego działania całej instalacji fotowoltaicznej.

Serwis / Przegląd fotowoltaiki

Przepisy regulują jak powinny być wykonywane przeglądy instalacji elektrycznych. W tym miejscu warto przypomnieć, że KAŻDA instalacja fotowoltaiczna jest instalacją elektryczną.

Jednym z najważniejszych przepisów jest norma PN-EN 62446. Norma PN-EN 62446, to europejska norma dotycząca systemów fotowoltaicznych. To właśnie ona, określa wymagania dotyczące inspekcji i pomiarów systemów PV (fotowoltaicznych) w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Standard ten zawiera wytyczne dotyczące oceny parametrów elektrycznych i mechanicznych systemu fotowoltaicznego.

Jeśli potrzebujecie u siebie dokonać przeglądu elektrowni słonecznej, to —> Kontakt

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

+48 797 897 895