Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Czy w prężnie rozwijającej się polskie branży OZE, usługi serwisu O&M są ważne dla Inwestorów i firm budujących instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Usługi serwisu O&M są ważne, zostańcie z Nami i zobaczcie czemu!

Często nawet właściciele farm fotowoltaicznych nie wiedzą czym jest usługa O&M czyli OPERATION AND MAINTENANCE

To co jeszcze kilka lat temu dla polskich inwestorów OZE było nowością, teraz jest coraz szybciej rozwijającą się usługą. Profesjonalny zestaw usług i procesów w zakresie eksploatacji i konserwacji/serwisowania (czyli właśnie usług O&M) instalacji i farm fotowoltaicznych, zapewnia utrzymanie systemu fotowoltaicznego na wysokim poziomie technicznym. A co za tym idzie również ekonomicznym, w całym cyklu jego funkcjonowania.

            Obsługa i konserwacja, popularnie zwana „O&M” (czyli serwis farm fotowoltaicznych), przerodziła się z prostej usługi oferowanej, przez firmy inżynieryjne, zajmujące się zaopatrzeniem i budową instalacji fotowoltaicznych. Z czasem wykształcił się dedykowany segment rynku. Składający się z niezależnych dostawców usług lokalnych. Silnych oddziałów firm ogólnoeuropejskich, zajmujących się ”nadzorowaniem” ruchu na instalacjach i farmach fotowoltaicznych.

Dojrzewanie przemysłu fotowoltaicznego, doprowadziło również do zwiększonej specjalizacji O&M, aby sprostać bardziej złożonym wymaganiom zarówno rynku, jak i sieci.

            Serwis O&M obejmuje trzy podstawowe funkcje: szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów, minimalizację przestojów spowodowanych awariami oraz kompleksowe raportowanie i przejrzystość zachodzących procesów.     

            Nowoczesny rynek O&M dla instalacji i farm fotowoltaicznych w dzisiejszym jego zakresie, jest historycznie nie do poznania od tego, czym był kiedyś. Z niezwykle silnym akcentem na przejście na pro aktywne zarządzanie zasobami fotowoltaicznymi. Korzystają na tym nie tylko inwestorzy, ale także szersza branża energii odnawialnej. Model firm O&M, które zajmują się tylko monitoringiem i ochroną fizycznej strony inwestycji, przestaje spełniać swoją rolę. Nowoczesne firmy O&M ( Lighthief ), stają się powoli ”bankierami” troszczącymi się o inwestycje swoich kontrahentów. Nie tylko dbając o fizyczne aspekty bezpieczeństwa instalacji i farm fotowoltaicznych (kradzieże, monitorowanie stanu) ale także o ich stały i stabilny wzrost. Wzrost opierający się o dokładne kalkulacje, algorytmy i forecasty. Zarządzanie ryzykiem i pro aktywne podejście do zwiększania uzysków na terenie inwestycji!

Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się źródeł energii odnawialnej na świecie – usługi serwisu O&M są ważne. 

Na początku instalacje fotowoltaiczne budowano szybko, często w celu dotrzymania określonych terminów związanych z dotacjami lub wytycznymi rządowymi. Pierwsze uruchomienie było priorytetem, wszelkie przemyślenia dotyczące obsługi i konserwacji (O&M) były drugorzędne, a świadczone usługi były czysto reaktywne. Problem – rozwiązanie, problem – rozwiązanie!

            Przenieśmy się do teraźniejszości. Dzisiaj oczekiwania względem serwisowania O&M są znacznie wyższe! Obecnie nacisk ze strony Inwestorów kładziony jest na firmy O&M, które zapewniają kompleksowe rozwiązania. I stosują maksymalnie pro aktywne podejściu do zarządzania inwestycjami fotowoltaicznymi!

Nowoczesne usługi O&M mają na celu nie tylko rozwiązywanie problemów, ale także zapobieganie im. 

Wykraczając poza to, starają się poprawić wydajność poprzez analizę danych i dogłębne zrozumienie samych procesów fotowoltaicznych. Zrozumienie jak prowadzić inwestycję w kierunku wydajności i wzrostów uzysku, staje się tu kluczowe. W Lighthief na przykład, łączymy razem wiele aspektów branży. Zwłaszcza wiedzę związaną z badaniami nad myciem paneli fotowoltaicznych, nowymi algorytmami obliczeniowi do forecastów uzysku, pracą nad danymi biometeo, badaniami nad podwyższaniem uzysku poprzez zarządzanie zielenią, zamkniętym obiegiem wody na farmach fotowoltaicznych i tak dalej.

Dobra firma O&M staje się powoli bankiem danych i doświadczenia, jak właściwie prowadzić zyskowną inwestycję w instalacje i farmy fotowoltaiczne!

            Faktycznie dla branży energii odnawialnej ma to daleko idące konsekwencje. Zarówno dla wzbudzania zaufania wśród inwestorów i rządu, jak i dla zapewnienia maksymalnej wydajności sieci z istniejących zasobów fotowoltaicznych.

Jakie są 4 kluczowe korzyści, wynikające z nowoczesnych praktyk i procesów, stosowanych przez firmy O&M obsługujące instalacje i farmy fotowoltaiczne i usługi serwisu O&M są ważne?

1. Minimalizowanie kosztów operacyjnych dzięki konserwacji zapobiegawczej

            Jeśli wykonawca dobrze rozumie podstawowe elementy składowe instalacji i farmy fotowoltaicznej oraz całego systemu fotowoltaicznego, może pracować nad przedłużeniem ich żywotności. Kluczem jest posiadanie doświadczenia i zrozumienie, dlaczego mogą wystąpić pewne błędy. Zamiast po prostu wymieniać „złe” części po znacznych kosztach, dobry dostawca O&M będzie zarządzał ich użytkowaniem. Jest to ważne, ponieważ koszty operacyjne mogą mieć znaczący wpływ na całkowity uśredniony koszt wytwórczy energii elektrycznej i ogólną rentowność projektu.

2. Unikanie spadków wydajności dzięki konserwacji predykcyjnej.

            Konserwacja predykcyjna to usługa świadczona obecnie przez zaledwie kilku wykonawców O&M (Lighthief), którzy przestrzegają zasad najlepszych praktyk. Analitycy wykorzystają informacje dostarczone przez systemy i urządzenia na miejscu. Oceniają i przewidują trendy lub zdarzenia, które mogą sygnalizować pogorszenie działania instalacji lub farmy fotowoltaicznej. Analizując dane historyczne i identyfikując zmiany, które mogą zagrozić systemowi. Zapobiegają potencjalnym awariom, które w przeciwnym razie spowodowałyby problemy z bezpieczeństwem lub spadki wydajności.

3. Zarządzanie i administracja finansowa

            Wielu dostawców O&M oferuje funkcję usług zarządzania i administracji, która może zająć się kluczowymi obowiązkami finansowymi i raportowaniem. Obejmuje to zarządzanie strumieniami przychodów związanymi z aktywami OZE i portfelami inwestorskimi. Zapewniając, że prawidłowe informacje są przesyłane we właściwym czasie, a przychody są chronione i utrzymywane na zakontraktowanym poziomie.

4. Ograniczanie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa

            Właściciel aktywów fotowoltaicznych będzie ostatecznie odpowiedzialny za zgodność z przepisami BHP. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiedniego wykonawcę O&M – takiego, który rozumie ryzyko związane z instalacjami i farmami fotowoltaicznymi. Faktycznie zarządzanie wszelkimi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zarówno w programie, jak i wokół niego, powinno być główną troską wszystkich Inwestorów i podwykonawców.

            Jeśli chodzi o przyszłość, na horyzoncie jest już wiele nowych rozwiązań. Będą one dalej kształtować zakres i możliwości sektora w miarę jego ewolucji. 

Jednym z najbardziej ekscytujących z nich jest perspektywa, że ​​rozwijający się przemysł O&M będzie kiedyś napędzany sztuczną inteligencją i „inteligentnymi” rozwiązaniami, opartymi na zaawansowanych technikach eksploracji danych. 

Przeniesienie to możliwości pro aktywnego zarządzania aktywami na zupełnie nowy poziom i spowoduje, że usługi O&M ponownie się zmienią. Obecnie wiele czynności obliczeniowych wykonywanych jest przez algorytmy (”machine learning” oraz ”deep learning”). Ciągle to jednak człowiek podejmuje kluczowe decyzje i zarządza ryzykami!

Usługi serwisu O&M są ważne i czemu Inwestorzy poszukują dobrych firm z branży O&M czyli serwisujących farmy i instalacje fotowoltaiczne?

            Systemy energii słonecznej wykorzystują sprawdzoną technologię czyli panele fotowoltaiczne z gwarancją na ponad 25 lat. Nie mają one ruchomych części i ”cicho” wytwarzają czystą energię, gdy świeci słońce. Jednak monitorowanie i konserwacja systemu fotowoltaicznego w czasie rzeczywistym w celu zapobiegania, identyfikowania i naprawiania wszelkich problemów, które mogą się pojawić, jest ważne dla zapewnienia długowieczności i optymalnej wydajności inwestycji. Dostawcy usług O&M, tacy jak LIGHTHIEF, mogą świadczyć zarówno usługi reaktywne (z tendencją do natychmiastowych problemów), jak i usługi pro aktywne (podejmując kroki w celu zapewnienia, że ​​problemy w ogóle nie wystąpią).

Niektóre przykłady usług serwisu O&M obejmują:

 • Monitorowanie systemu na żywo i selekcja alertów
 • Reagowanie w sytuacjach awaryjnych i wysyłka raportów
 • Konserwacja naprawcza i naprawy systemu
 • Zaplanowana konserwacja prewencyjna i testowanie systemu
 • Czyszczenie i mycie paneli fotowoltaicznych
 • Kontrola chwastów i roślinności
 • Zarządzanie ryzykiem i gwarancjami
 • Zarządzanie zapasami części zamiennych
 • Koordynację/administrację serwisu gwarancyjnego
 • Tygodniowe, miesięczne i roczne raporty dotyczące konserwacji.

            Skuteczny i nowoczesny dostawca O&M może również świadczyć dodatkowe usługi, w tym zarządzanie aktywami. Z natury administracyjnej, głównym celem zarządzania aktywami jest zapewnienie, że projekt uzyskuje optymalny zwrot z inwestycji (ROI). Poprzez śledzenie, jak dobrze system fotowoltaiczny zapewnia oszczędności kosztów i cele finansowe. Zarządzanie aktywami obejmuje różnorodne potrzeby, takie jak:

 • Wydajność systemu i analiza finansowa
 • Analiza rachunków za media i audyty opomiarowania sieci
 • Rozliczenia i administracja PPA
 • SREC/strategie monetaryzacji
 • Usługi regulacyjne/zgodności
 • Ocena i ograniczanie ryzyka

Dlaczego zatem usługi serwisu O&M są ważne dla Inwestorów OZE?

            Produkcja energii odnawialnej i potencjał finansowy systemu fotowoltaicznego ZAWSZE idą w parze. Zatem właściwie monitorowany i utrzymywany system jest niezbędny do uzyskania pozytywnego zwrotu z inwestycji. Zdalne monitorowanie produkcji systemu fotowoltaicznego, zapewnia wgląd w jego działanie. Może pomóc w wykrywaniu awarii i uszkodzeń sprzętu lub innych trudności, które mogą pozostać niezauważone. Zwłaszcza jeśli system jest montowany na dużych magazynowych dachach, oddalonych terenach rolniczych lub przemysłowych. Gdzie inspektor O&M jest tylko raz na miesiąc na  przykład i nie ma możliwości częstszych inspekcji. 

Gdy pojawią się problemy, należy podjąć szybkie działania, aby naprawić awarię systemu. Poza tym regularna konserwacja zapobiegawcza sprawia, że dzisiejsza ”drobna czkawka fotowoltaiczna” nie stanie się kosztownym ”zapaleniem płuc” jutra. Dzięki solidnemu planowi O&M wdrożonemu przez renomowanego dostawcę (Lighthief), Inwestor będzie wiedział, że jego inwestycja w system lub farmę fotowoltaiczną w pełni wykorzysta ponad 25-letni okres eksploatacji. Zwróci się w maksymalnie krótkim czasie i będzie przynosiła oczekiwane wzrosty i dochody. To natomiast pomoże rozwijać się całej branży fotowoltaicznej

Czy sądzisz, ze usługi serwisowania instalacji i farm fotowoltaicznych O&M mogą być ważnym rozwiązaniem dla Twojej instalacji fotowoltaicznej lub farmy fotowoltaicznej? Skontaktuj się z Naszym ekspertem…

lub przeczytaj informację z działu ”USŁUGI O&M” i dowiedz się więcej szczegółów. Chętnie wyjaśnimy Ci jak działają takie usługi. Jakie są korzyści z Nich wynikające oraz czy wspólnie będziemy w stanie wdrożyć je w Twojej inwestycji OZE.

1 komentarz do “Czy w prężnie rozwijającej się polskie branży OZE, usługi serwisu O&M są ważne dla Inwestorów i firm budujących instalacje i farmy fotowoltaiczne?”

 1. mam problem żeby wysłać zapytanie z Waszego formularza będę wdzięczny za kontakt w sprawie obsługi Naszych farm fotowoltaicznych na maila z komentarza, pozdrawiam Marek

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

+48 797 897 895