Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Sprawdzenie projektu farmy fotowoltaicznej – czyli Due Diligence projektu

Sprawdzenie projektu farmy fotowoltaicznej – czyli Due Diligence projektu.

Dynamicznie rozwijająca się branża Odnawialnych Źródeł Energii, w skrócie OZE, dostarcza wielu ciekawych i perspektywicznych projektów. Każdy inwestor chcący ulokować swoje środki w przedsięwzięciu tego rodzaju doskonale wie, że aby wejść w nowy biznes powinien być on możliwie najlepiej sprawdzony.

Możliwości wejścia w świat inwestorów OZE jest co najmniej kilka.

  1. Zaprojektowanie elektrowni, przygotowanie dokumentacji i budowa na własnym gruncie lub wydzierżawionym
  2. Zakup gotowego projektu farmy fotowoltaicznej
  3. Zakup spółki celowej, do której należy dokumentacja projektowa.
  4. Zakup gotowej farmy fotowoltaicznej w trakcie budowy lub wybudowanej.

Oczywiście to tylko 4 przykłady, mogą one jednak być w wielu wariantach.

Jednak, ile by nie wymienić przykładów, to jest jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Jest to sprawdzenie projektu farmy fotowoltaicznej.

Farma fotowoltaiczna

Sprawdzenie projektu farmy fotowoltaicznej – o co chodzi?

Due Diligence farmy słonecznej to proces badania i oceny wszystkich aspektów związanych z farmą fotowoltaiczną przed jej zakupem, inwestycją lub przejęciem. Celem tego procesu jest dokładne zrozumienie stanu technicznego, prawnych, finansowych i operacyjnych aspektów farmy fotowoltaicznej, aby ocenić jej wartość i ryzyko inwestycji. Poniżej kluczowe elementy due diligence farmy fotowoltaicznej.

  1. Analiza techniczna, czyli analiza pod kontem technologicznym zaproponowanych / zastosowanych komponentów. Opinia na temat użytych paneli, falowników, konstrukcji oraz sposobu ich rozmieszczenia. Szczególną uwagę zwracamy na okres gwarancji oraz ocenę innych użytkowników w.w komponentów. Analiza techniczna zawiera również informację na temat mocnych i słabych stron projektu. Wpływ na ocenę ma lokalizacja, plan zagospodarowania terenu oraz określone w warunkach przyłączeniowych terminy związane z oddaniem obiektu do użytku.
  2. Badanie pod kątem prawnym, czyli analiza zapisów zawartych w umowach (dzierżawa, umowa przyłączeniowa, sprzedaży projektu / spółki celowej / gotowej farmy, kontraktu PPA itp). Równocześnie sprawdzamy zapisy w projekcie w odniesieniu do lokalnych przepisów i zezwoleń. Kontrolujemy także jak rozwiązane są i czy są rozwiązane w ogóle kwestie dotyczące praw do gruntu oraz dojazdu do nich – czyli tak zwane służebności.
  3. Audyt finansowy, czyli ocena potencjału dochodowego i prognoz finansowych. Ocenie podlegają również koszty budowy i późniejszej eksploatacji (koszenie, mycie, O&M).
  4. Analiza księgowa, jeśli inwestor zamierza zakup udziałów w spółce celowej, do której należy projekt lub gotowa elektrownia, wtedy analizie podlega cała dokumentacja księgowa.
  5. Ewaluacja kontraktów energii elektrycznej, czyli analiza warunków finansowych i terminów umów. Ocena klauzul i zobowiązań związanych z farmą.

Due diligence farmy fotowoltaicznej – ile trwa?

Sporządzenie kompletnego raportu due diligence nie powinno trwać dłużej niż 7 dni roboczych. Zakładamy przy tym, że otrzymaliśmy komplet dokumentacji. Jeśli jednak okaże się, że czegoś brakuje albo pewne elementy wymagają uzupełnienia / dosłania informacji czas ten może się wydłużyć.

Przy analizie DD (Due Diligence) zazwyczaj otrzymujemy komplet dokumentacji. Wobec czego w przewidywanym terminie w obszernym raporcie wskazujemy mocne strony lub zagrożenia danego projektu. Zagrożenia, czyli tzw. RED FLAGSy oznaczamy kolorem czerwonym a także staramy się udzielić informacji czy jest sposób na poradzenie sobie z tematem. Jeśli nie ma optymalnego rozwiązania, może to wpłynąć na wydanie NEGATYWNEJ rekomendacji. Zarówno wydanie przez nas rekomendacji POZYTYWNEJ czy NEGATYWNEJ, jest dla inwestora informacją. Informacją, która ma pomóc w decyzji o zakupie projektu / farmy. Decyzja ostateczna o zakupie należy do Inwestora.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania, to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895