Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Wyniki kontroli Taurona – przydomowe instalacje fotowoltaiczne

Wyniki kontroli Taurona – póki co z 6 oddziałów spółki, ale jak zapowiada gigant od Nowego Roku 2024 kontrole mają być przeprowadzone we wszystkich oddziałach dystrybucyjnych Grupy Tauron.

Co sprawdza Tauron? Kto może się bać kontroli? Jaki jest cel przeprowadzenia kontroli?

O wcześniejszych wynikach kontroli na terenie Śląska pisaliśmy już w poprzednim wpisie: Kontrola z Taurona Śląsk.

Gigant energetyczny sprawdza pracę przydomowych instalacji fotowoltaicznych etapowo. Najpierw monitoruje parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów w sieci. Na podstawie analizy tychże danych spółka wykrywa występowanie przydomowych elektrowni o zawyżonych lub nieprawidłowych parametrach. Dotyczy to zarówno niepoprawnych ustawień norm na inwerterach a także instalacji generujących do sieci większą niż zadeklarowana ilość wyprodukowanej energii.

Wyniki kontroli Taurona – jaki jest cel przeprowadzania kontroli?

Jak informuje sam Tauron:
„Ich celem było wyeliminowanie niepoprawnych przyłączeń i nieprawidłowej pracy mikroinstalacji.”

Na podstawie analizowanych danych po przeprowadzeniu I etapu do właścicieli instalacji zostały wysłane pisma informujące o wykrytych nieprawidłowościach. W ten sposób użytkownik mógł „naprawić” swój błąd. Takie pisma powędrowały do blisko 5 tys. właścicieli fotowoltaiki. Z informacji zamieszczonych na stronie Taurona wynika, że z tej szansy skorzystało około 60% osób. W krótkim czasie po otrzymaniu pisma wysłali oni w odpowiedzi aktualizację zgłoszenia.

Wyniki kontroli Taurona

Najczęstsze nieprawidłowości

Najczęstszymi, wykrytymi nieprawidłowościami są zmiana ustawień falownika (normy niezgodne z polskimi) oraz przekroczenie ilości zadeklarowanych ilości modułów fotowoltaicznych.

Kolejnym etapem kontroli Taurona jest wizyta terenowego inspektora. Blisko 880 kontroli terenowych wykazało:

  • 446 przekroczeń mocy przez klientów
  • 50 przypadków przekroczenia napięcia
  • Inne nieprawidłowości, czyli: rozplombowanie układu pomiarowego czy zmiana zabezpieczenie przedlicznikowego (np z 20A na 100A).

Jak czytamy w komunikacie Taurona:

„Zmiany w układach pomiarowo-rozliczeniowych są szczególnie niebezpieczne ze względu na to, że nieuprawniona ingerencja w licznik, jego zabezpieczenia i instalację wewnętrzną klienta może powodować zwarcia a nawet pożary.”

Prezentowany, jako przykładowy przypadek:

  1. Wg zgłoszenia: 30 paneli o mocy jednostkowej 330Wp, a w rzeczywistości 117 modułów fotowoltaicznych
  2. Zgłoszony falownik o mocy 10 kW, a faktycznie, fizycznie falownik o mocy 25 kW.

Więc jeśli użytkownik posiada wiedzę, że zgłoszone do Zakładu Energetycznego (ZE) są inne, lub w innej ilości komponenty składające się na mikroinstalację, czyli falownik i panele, powinien nie czekać na sprawdzenie ze strony ZE, a samodzielnie dokonać aktualizacji zgłoszenia. Natomiast jeśli użytkownik najzwyczajniej w świecie nie jest w stanie określić zgodności istniejącej instalacji z wysłanym zgłoszeniem warto poprosić o takie sprawdzenie instalatora lub firmę zewnętrzną.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895